28. 05. 2023 Aktuality

Ponuka práce-hľadáme ukrajinských komunitných lídrov

V rámci projektu zameraného na komunitné služby v oblasti duševného zdravia a
psychosociálnej podpory (MHPSS) pre ochranu a inklúziu slovenských a
ukrajinských detí, dospievajúcich a ich opatrovateľov, hľadáme do nášho tímu:

ukrajinských komunitných lídrov pre okresy: Myjava, Nové mesto nad Váhom,
Malacky, Žarnovica, Rimavská Sobota a Spišská Nová Ves.

Náplň práce:

 • V rámci existujúcich komunitných centier organizuje aktivity vhodné pre
  ukrajinské a slovenské deti, dospievajúcich a ich opatrovateľov, poskytuje im
  možnosti ochrany a sociálnej inklúzie, ozdravný a MHPSS prístup.
 • Poskytuje vysokokvalitné aktivity v komunitách a rieši potreby detí vo veku 6-
  14 rokov a dospievajúcich.
 • Navrhuje tipy aktivít a metódy, ktoré je vhodné v danej komunite použiť.
 • Zabezpečuje inkluzívne aktivity miestnej komunity pre ukrajinské deti a
  dospievajúcich, ktorí sú zaradení do slovenského vzdelávacieho systému a
  špecifické úsilie pre deti a dospievajúcich, ktorí nie sú zaradení do
  vzdelávacieho systému, ich oslovením vo veľkých ubytovacích zariadeniach,
  prostredníctvom komunikačných aktivít a lokálnych sietí.
 • Zabezpečuje aktivity spôsobom, ktorý je primeraný vekovým, kultúrnym
  a lokálnym podmienkam.
 • Identifikuje deti a dospievajúcich so špeciálnymi potrebami alebo ohrozených
  násilím alebo akýmikoľvek rizikami v oblasti duševného zdravia (napr. GBV,
  PSEA, UASC, deti so zdravotným postihnutím a pod.), zabezpečuje základný
  skríning potrieb a ďalšie spôsoby riadenia takýchto prípadov.
 • Pripravuje harmonogramy a reporting pravidelných aktivít.
 • Zúčastňuje sa pravidelných stretnutí s priamym nadriadeným a vedie
  evidenciu svojej práce.

Čo očakávame:

 • VŠ vzdelanie (sociálna práca, psychológia, pedagogika), alebo skúsenosti s vedením komunity, a/alebo 4+ ročná skúsenosť v týchto oblastiach
 • Dohovoriť sa v slovenskom jazyku
 • Citlivosť na tému duševného zdravia
 • Skúsenosť s prácou s deťmi
 • Vysoký stupeň integrity a zmysel pre diskrétnosť pri riešení prípadov ochrany detí
 • Ochota cestovať v rámci prideleného okresu
 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, proaktívny prístup, flexibilita, kreativita

 

Čo ponúkame:

 • Práca formou pracovnej zmluvy alebo SZČO
 • Práca na plný úväzok (40 hod/týždeň)
 • Mzda 1300,-Eur
 • Flexibilný pracovný čas
 • Pridelený mobil, tablet
 • Vzdelávanie v oblasti duševného zdravia
 • Možnosť spolupracovať aj na ďalších aktivitách a projektoch Ligy za duševné zdravie

 

Záujemcovia sa môžu hlásiť na emailovej adrese marcela.malova@dusevnezdravie.sk