13. 09. 2022 Aktuality

Ponuka práce v novom projekte Spolutvorba

HĽADÁME ĽUDÍ SO ZAŽITOU SKÚSENOSŤOU DO NOVÉHO PROJEKTU

 

V rámci spustenia nového projektu SPOLUTVORBA  hľadáme do tímu ľudí so zažitou skúsenosťou s duševnou poruchou v stabilizovanom stave v mestách PREŠOV, NITRA, TRNAVA.

SPOLUTVORBA (z anglického Co Production) sa vzťahuje na taký prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku.

Tento prístup je založený na princípe, že tí, ktorých sa služba dotýka, teda ľudia so zažitou skúsenosťou s duševnou poruchou a ich príbuzní jasne formulujú čo od systému starostlivosti potrebujú, aké majú predstavy o fungovaní, aké sú ich potreby a predstavy. Najdôležitejší aspekt celej spolutvorby je ale vytvorenie prostredia absolútnej rovnosti hlasov, názorov a pripomienok oboch strán, poskytovateľov a užívateľov služieb (hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra).

Neexistuje skupina ľudí, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém starostlivosti o duševné zdravie v súčasnosti funguje a ako by mal fungovať, ako práve tí, ktorí sú jeho klientami. Zjednodušene môžeme definovať prístup ako „NIE O NÁS BEZ NÁS“.

Naši koordinátori, ktorí už v programe fungujú píšu:

„Zadanie sa môže zdať náročné, ale ak vytvoríme na stretnutiach bezpečné prostredie a ak vzbudíme pocit, že má zmysel hovoriť, sme si aj za základe skúseností zo zahraničia istí, že ľudia začnú hovoriť a budú prinášať množstvo skvelých myšlienok. Po úvodných stretnutiach sa do skupiny prizvú zástupcovia samospráv, poskytovateľov starostlivosti (psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci a iní), zástupcovia VUC a nakoniec aj štátu.“
Prípadné stretnutia môžu viesť samotní prítomní a koordinátor ich bude iba organizovať a robiť z nich zápisy. Týmto krokom sa nám podarí otočiť logiku toho, ako dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti peer konzultingu, ktorý je prirodzeným ďalším krokom a na ktorom budeme ďalej spoločne pracovať cez naše projekty na jeseň „zhora“ a cez spolutvorbu „zdola“ tak, aby sa tieto aktivity jedného dňa stretli a peer konzultanti zaktivovaní týmto projektom by mohli tvoriť základ celej
komunitnej starostlivosti v budúcnosti.
Miesto práce: Trnavský kraj ALEBO Nitriansky kraj ALEBO Prešovský kraj
Termín nástupu: Dohodou
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1 440 EUR / mesiac
Pracovná zmluva má trojmesačnú skúšobnú dobu, počas ktorej je možné z ktorejkoľvek strany zmluvu okamžite vypovedať. Zmluva je na jeden rok s potenciálnym predĺžením, ak sa nám podarí na predĺženie získať finančné zdroje.
Podmienkou na prijatie na pozíciu koordinátora koprodukcie je zažitá skúsenosť v oblasti duševného zdravia a stabilizovaný stav.
Náplň práce:
V každom uvedenom kraji na lokálnej úrovni miest
  • treba organizovať takéto stretnutia, zabezpečiť na ne miesto, angažovať do nich ľudí, pacientov aj rodinných príslušníkov (rodinných príslušníkov iných pacientov ako sú prítomní na konkrétnom stretnutí),
  • robiť zo stretnutí stručné zápisy, čo bolo pointou stretnutí a posúvať diskusiu na ďalšom stretnutí o krôčik ďalej – zápisy a skúsenosti zo stretnutí sa budú stretávať u projektového manažéra a ďalej cez Ligu za duševné zdravie budú komunikované rôznym zástupcom štátu v momente, keď to bude vhodné.
  • Pracovná náplň teda záhŕňa jednak organizačnú prácu, ale je nevyhnutné aj vedieť viesť diskusiu a robiť z nej zápisy (v bodoch, nie klasické zápisnice, ktoré si nikto nikdy nečíta).

 

Ďakujeme za spoluprácu kolegom zo združení OZ Psychiatria nie je na hlavu a ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia.

Kontakt v prípade záujmu:
Andrej Vršanský – výkonný riaditeľ, Liga za duševné zdravie SR, o.z.
andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk