26. 01. 2012 Nezaradené

Poruchy príjmu potravy

Popis:

– mentálna anorexia: úmyselné znižovanie hmotnosti vyvolané a udržiavané diétami, nadmerným cvičenim, zvracaním a zneužívanim liekov (najmä preháňadiel). Hmotnosť je podpriemerná až extrémne nízka, napriek tomu je snaha ďalej chudnúť.

– mentálna bulímia: opakované záchvaty prejedania veľkým množstvom jedla, po ktorom nasleduje zvracanie alebo kompenzácia iným spôsobom (nedmerné cvičenie, zneužívanie liekov – najmä preháňadiel, obdobia hladovania). Hmotnosť je zväčša normálna alebo na spodnej hranici normy.

U oboch foriem je typický strach z nadváhy, naliehavá potreba chudnúť, neustále zaoberanie sa myšlienkami na jedlo a hmotnosť. Bulimické a anorektické fázy sa môžu striedať. Porucha stravovania obvykle predstavuje pokus o zvládanie hlbších emočných problémov, ktoré v danom veku človek nedokáže zvládnuť inak. Manipulácia s hmotnosťou a stravovaním prináša pocit moci a kontroly – tie časom začnú nahrádzať všetky ostatné záujmy a stávajú sa hlavnou náplňou života. Ochorenie vedie k osamelosti, pridružujú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie.

Príčiny:

1. Povaha: Mentálnou anorexiou sú najviac ohrozené perfekcionistky zamerané na výkon, ktoré zle znášajú zlyhanie a chceli by byť vo všetkom „dokonalé“.
Mentálnou bulímiou sú viac ohrozené dievčatá, u ktorých často kolíše nálada, mávajú pocity prázdnoty, smútku, agresivity voči sebe a väčšiu tendenciu vyhľadávať pôžitky.

2. Vzťahy v rodine: Často krát ide o rodiny, kde sa nehovorí o negatívnych pocitoch, kde sú vysoké nároky na výkon u dieťaťa, rodičia sa snažia dieťa vo všetkom kontrolovať, je málo emočnej podpory v rodine alebo sa rodina snaží navonok pôsobiť vždy perfektne. Rizikové sú aj chaotické rodiny, kde sa každý inak stravuje a neplatia žiadne pravidlá.

3. Prostredie: Rizikové je prostredie s priamymi nárokmi na štíhlosť – baletky, modelky, gymnastky atď.

4. Kultúra: Všeobecný dostatok jedla a menej pohybu vytvára podmienky pre nadváhu u väčšej časti populácie. Štíhlosť je naproti tomu ponúkaná médiami ako kritérium úspechu v živote. To má vplyv na sebahodnotenie u mladých ľudí, pocit hodnoty vychádza prevažne z atraktívneho vzhľadu. Mladej generácii sa nedostatočne ponúkajú vnútorné hodnoty ako protiváha k ideálu krásy.

Začiatok:
najčastejšie vo veku 14-18 rokov

Výskyt:
mentálna anorexia – ženy: 0,5-1%
mentálna bulímia – ženy: 1-3%
Muži tvoria menej ako 10% všetkých prípadov.
Len menšia časť pacientov a pacientiek – asi 10% – vyhľadá lekársku pomoc.

Úmrtnosť:
– pri dlhodobej mentálnej anorexii podľa rôznych prieskumov 3-18%,
– pri mentálnej bulímii 3,9%.
Príčinou smrti sú zväčša samovraždy a zdravotné komplikácie spojené s hladovaním alebo zvracaním.

Telesné následky:
– úbytok mozgovej hmoty pri hladovaní (vratný neskôr nevratný)
– poškodenie zubnej skloviny, uvoľňovanie zubov z ďasien, kazivosť zubov
– rozleptanie sliznice pažeráka, zriedkavo i prasknutie pažeráka pri opakovanom zvracaní – smrteľné riziko
– spomalené vyprázdňovanie žalúdka, časté „pálenie záhy“
– porucha pohyblivosti čriev – chronická zápcha, nafukovanie brucha po jedle
– zápal pankreasu
– kŕče vo svaloch a svalová slabosť z nedostatku vitamínov a iónov
– amenorea (vymiznutie menštruačného krvácania), neplodnosť (hormonálne poruchy)
– spomalený tep a znížený tlak krvi, srdcové arytmie (z nedostatku draslíka – straty zvracaním) – smrteľné riziko
– chudokrvnosť z nedostatku železa, nedostatok krviniek a krvných doštičiek z útlmu kostnej drene pri hladovaní
– osteoporóza – odvápnenie kostí, zlomeniny i pri bežnom pohybe
– suchá praskajúca koža, zápal kože v okolí úst (zvracanie)
– lanugo – jemné chĺpky na koži tváre a trupu pri extrémnom vychudnutí
– vypadávanie vlasov, lámavosť vlasov a nechtov (nedostatok vitamínov)
– akútne zlyhanie obličiek (pri zneužívaní liekov na odvodnenie a preháňadiel)
– psychické následky: strata všetkých záujmov a vzťahov, sklon k izolácii, strata kritickosti k neprimeranému chudnutiu, poruchy koncentrácie, pokles psychického výkonu, nedôvera v seba aj v ostatných, vzťahovačnosť, depresie, úzkosti, podráždenosť, pocity viny a hanby, samovražedné myšlienky.

Čo robiť:
– nebuďte na to sami – zdôverte sa niekomu, komu veríte;
– skúste sa stravovať spolu s kamarátmi, s rodinou, byť viac s ľuďmi pri jedle a po jedle. Skúste jesť trikrát denne primerané porcie (jedlo na jeden veľký tanier) medzitým malá desiata a olovrant
– ak tieto opatrenia zlyhajú, poraďte sa s odborníkom na duševné zdravie (psychiatrom alebo psychológom).

Pozor: laická domáca liečba je často nedostatočná a môže predĺžiť trvanie ochorenia.

Kontakty na odbornú pomoc:
– psychiater v mieste bydliska, iný psychiater, školský psychológ alebo iný klinický psychológ (napr. v miestnom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva)
– www.dusevnezdravie.sk v sekcii „Poruchy príjmu potravy“
– linka pomoci: poradna@dusevnez.sk

Princípy liečby:
– liečbu vedie psychiater v spolupráci so psychológom a prípadne aj s ďalšími lekármi (gynekológ, gastroenterológ)
– liečba prebieha ambulantne, v ťažších prípadoch v nemocnici (2-3 mesačný pobyt, podobne ako pri liečbe závislostí)
– nestačí „naučiť sa“ normálne stravovať a dosiahnuť primeranú hmotnosť – porucha príjmu potravy prekrýva hlbšie emočné problémy, tie sa riešia v psychoterapii, niekedy sa pracuje aj s príbuznými
– lieky môžu pomôcť na pridružené symptómy, napr. depresiu, úzkosti, výkyvy nálady
– liečba trvá tým dlhšie, čím dlhšie trval neliečený problém
– úspešnosť liečby závisí najmä od motivácie pacientky

Text:
MUDr. Genovéva Almássyová
MUDr. Magdalena Frecer
Pripomienky: MUDr. Viera Horváthová, MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

Veľká vďaka patrí aj Občianskemu združeniu Anabell, ktoré nám poskytlo nimi vypracované brožúry v pdf podobe, ktoré nájdete na tejto stránke.

Herial, s.r.o., Pri Suchom mlyne 53, 811 03 Bratislava
Tel/ fax: +421 2 54 7777 48
www.herial.sk
Kontakt: Projektový manažér: Barbora Drahovská,
barbora.drahovska@herial.sk, +421 903 310 411