02. 12. 2008 Podujatia

Pozvánka na záverečnú prezentáciu tvorby účastníkov programov Motivačného centra Nezábudka

MOTIVAČNÉ CENTRUM NEZÁBUDKA pozýva na výročnú prezentáciu tvorby autorov, ktorí navštevujú jeho programy. Činnosť Motivačného centra Nezábudka zahájila Liga za duševné zdravie SR minulý rok. Dáva príležitosť pre aktivity ľuďom s duševnými poruchami, ich príbuzným, ale aj profesionálom v pomáhajúcich profesiách.

V Programe MOTIVAČNÉHO CENTRA pod názvom Open – Art atelier sa stretávajú ľudia s duševnými problémami, ktorí majú záujem o výtvarné aktivity. Cieľom otvoreného ateliéru je rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie pod odborným vedením výtvarníkov Vladimír Kordoša, Dušan Nagela, Igor Minárika, sociálneho pracovníka a arteterapeuta. Ateliér je otvorený bezplatne pre záujemcov z celého Slovenska.

V priebehu roka 2008 pribudla k programom Literárno-dramatická dielňa Rozhľady pod vedením Bohuslavy Vargovej-Hábovčíkovej, v ktorej sa ľudia so skúsenosťou s duševným ochorením rozvíjajú v tvorbe dramatických aj poetických textov a skúšajú divadelné hry.
Liga za duševné zdravie SR pozýva na priateľské stretnutie a záverečnú prezentáciu tvorby autorov, ktorí navštevovali programy Motivačného centra Open-Art a Literárno-dramatickú dielňu Rozhľady

„Otázniky v nás“
vo štvrtok 11. decembra 2008 o 16.30 hodine

v Lige za duševné zdravie SR
na Ševčenkovej č. 21 v Bratislave.

Výstava potrvá až do 31.12.2008.

Program:

– vernisáž výstavy autorov, ktorých diela vznikli v Open Art ateliéri
– pásmo poézie a prózy účastníkov Dramatickej dielne „Dančakov večne živý“
-ochutnávka čajov zo spriatelenej čajovne Opium
Kontakt na koordinátorku projektu: katarina@dusevnez.sk, 02/ 6381 5592

Podujatie pre pripravila Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s Kultúrnym združením národností a etník SR a spoločnosťou Servier.