20. 02. 2018 Zbierky

Prečo by ste mali poukázať 2% z vašej dane práve Lige za duševné zdravie?

2% z dane – to je len malá časť vašich daní no o ich využití môžete rozhodnúť vy. Podporte duševné zdravie v našej krajine. So zlomenou dušou sa ťažko prekonávajú prekážky!

  • len vďaka tejto podpore sa nám darí udržať mnohé projekty zamerané na podporu duševného zdravia
  • vďaka osvetovým kampaniam sa nám darí meniť zmýšľanie spoločnosti. O duševné zdravie sa treba starať rovnako ako o to telesné. V zdravej spoločnosti sa nám bude spokojnejšie žiť. A to za to stojí!
  • vďaka osvetovej činnosti a našim programom sa nám darí znižovať stigmu duševných porúch a podporovať začleňovanie ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou späť do spoločnosti.
  • prišiel čas zabojovať o naše duševné zdravie. V práci, v škole, v rodine. Depresie, úzkosti, panické ataky či vyhorenie sú stavy, ktoré sa dajú liečiť. Nikto nemusí zbytočne trpieť.

Vybrané aktivity realizované aj vďaka príspevku z poukázania vašich 2%.

V tomto roku v marci organizujeme výročný charitatívny Koncert, na ktorom sa udeľujú Ceny LDZ SR za rok 2017 za prínos v oblasti duševného zdravia. Ceny sa udeľujú MÉDIÁM za podporu a kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia a ZDRUŽENIAM či JEDNOTLIVCOM za pomoc pri propagácii myšlienok Ligy za duševné zdravie SR.

Prevádzkujeme anonymnú a bezplatnú internetovú Online poradňu pre verejnosť, kde odborníci poskytujú konzultácie a informácie tým, ktorí sa z rôznych dôvodov neodvážili navštíviť priamo psychiatra či psychológa vo svojom bydlisku.

Motivačné centrum Nezábudka ponúka programy na podporu ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných. Napr. tvorivé písanie, výtvarné workshopy.

Galéria Nezábudka podporuje tvorivých ľudí s duševnými ochoreniami, predstavuje ich tvorbu verejnosti prostredníctvom výstav „ART BRUT“ a postupne zhromažďuje zbierku výtvarných diel.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizujeme informačnú kampaň Dni duševného zdravia, ktorá je spojená s verejnou zbierku Dni Nezábudiek. Z výnosu zbierky podporujeme zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou v regiónoch celého Slovenska, ktorá im pomáha vrátiť sa do bežného života.

Organizujeme vzdelávacie aktivity, na ktorých oboznamujeme ľudí s problematikou duševného zdravia a duševných ochorení. Napríklad Workshop pre učiteľov základných a stredných škôl o téme odlišnosti a konflikty, alebo séria Okrúhlych stolov nakrútená na video a zviditeľnená pre verejnosť na webovej stránke Ligy. Odborníci, ktorí s nami spolupracujú, prinášajú informácie prostredníctvom tlače alebo rozhovorov v televízií a rozhlase. Pre deti materských a základných škôl vo veku 5-7 rokov realizujeme projekt Zippyho kamaráti, ktorý sa zameriava na zvládanie emócií, učia sa rôznymi spôsobmi robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov. Projekt je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Venujeme sa aj kontroverznej téme alkoholizmu a nadužívania alkoholu, ktorý ničí celé oblasti Slovenska alebo téme ľudských práv, ktoré máme tendenciu nepriznávať práve znevýhodneným skupinám.

Vydávame informačné letáky o duševných poruchách ako je napr. alkoholizmus, ADHD u dospelých, smútenie či ľudské práva. Informovanosť považujeme za dôležitú, aby sa odbúrali mýty o duševných poruchách a s nimi spojená stigma.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane za rok 2017

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Daňové priznanie právnických osôb

Potvrdenie DPFO A
Potvrdenie DPFO B
Potvrdenie DP PO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane