01. 04. 2015 Správy Zbierky

Predbežná správa verejnej zbierky 2014

Liga za duševné zdravie SR (ďalej len LDZ) uskutočnila v dňoch 1.9.2014 – 31.12.2014 po jedenásty krát verejnú zbierku dobrovoľných príspevkov v rámci celého územia Slovenskej republiky na základe zápisu do registra zbierok MV-SVS-OVVS3-2014/019682 zo dňa 6.8.2014 pod názvom „DNI NEZÁBUDIEK“.

POPIS PRIEBEHU VEREJNEJ ZBIERKY

Do zbierky sa v rámci celého Slovenska zapojilo spolu 99 organizácií – pacientské a príbuzenské organizácie, zaoberajúce sa rôznymi formami pomoci ľuďom s duševnými poruchami a ich rodinným príslušníkom, materské centrá, základné, stredné a vysoké školy a.i.

Zbierka prebiehala tromi formami:

 1. Vyberaním dobrovoľných finančných príspevkov darcov do uzavretých prenosných pokladničiek, označených logom občianskeho združenia a účelom zbierky na verejných priestranstvách vo vybraných obciach Slovenska a vo verejnosti prístupných priestoroch právnických inštitúcií v dňoch 11.9. – 14.9.2014. V rámci zbierky rozdávali dobrovoľníci v uliciach miest verejnosti za dobrovoľný finančný príspevok kvietok Nezábudku- symbolické vyjadrenie krehkosti duševného zdravia a informačné materiály- leták „Bojujeme o dušu“, „Aj deti môžu mať duševné poruchy“, „ Hyperkinetická porucha ( ADHD ) a „Desatoro duševného zdravia“. Vyzbierané dobrovoľné príspevky odviedli koordinátori zbierky na účet LDZ vyhradený na tieto účely č. 4040 154 029/3100 (Sberbank) a č. 20266500/6500 (Poštová banka). Dva účty sú na tento účel vedené z dôvodu ľahšej dostupnosti pre koordinátorov zbierky v regiónoch SR.
 2. Dobrovoľnými príspevkami na vyššie uvedené zbierkové bankové účty poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa v období 1.9. – 31.12.2014.
 3. Zasielaním SMS správ na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a Teléfonica Slovakia v období 1.9.-31.10.2014. Cena SMS správy bola 2,- Euro a na účet verejnej zbierky bol odvedený príspevok vo výške 100% z ceny jednej SMS.

 

HRUBÝ (CELKOVÝ) VÝNOS VEREJNEJ ZBIERKY bol 39 456,16 Eur

 1. 38 292,74 Eur do pokladničiek (dobrovoľníci),
 2. 112,50 Eur dary na účet,
 3. 400,- Eur SMS Orange Slovensko,
 4. 318,- Eur SMS T- Mobile Slovensko.
 5. 332,- Eur SMS Teléfonica Slovakia s.r.o.
 6. 0,48 Eur úroky z vkladu na č.ú.: 4040154029/3100 Sberbank, a.s.
 7. 0,44 Eur úroky z vkladu na č.ú.: 20266500/6500 Poštová banka, a.s.

 

1a) suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet vedený

vo Sberbank č. 4040 154 029/3100 činí: 16 523,21 Eur.

príloha č. 1:

 • výpis č. 9 SB ku dňu 30.9.14,
 • výpis č. 10 SB ku dňu 31.10.14

 

1b) suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet vedený

v Poštovej banke č. 2026 6500/6500 činí: 21 769,53 Eur.

príloha č. 2:

 • výpis č. 9 PB ku dňu 30.9.14,
 • výpis č. 10 PB ku dňu 31.10.14,

 

2.) suma získaná príspevkami jednotlivých darcov priamo na zbierkové účty predstavuje:

112,50 Eur.

príloha č. 3:

 • výpis č. 9 SB ku dňu 30.9.14
 • výpis č. 10 SB ku dňu 31.10.14
 • výpis č. 12 SB ku dňu 31.12.14
 • výpis č. 9 PB ku dňu 30.9.14
 • výpis č .11 PB ku dňu 30.11.14
 • výpis č. 12 PB ku dňu 31.12.14

 

3.) suma získaná zasielaním SMS správ do mobilnej siete Orange Slovensko je 400,- Eur.

príloha č. 4:

 • výstup z mailovej komunikácie ( výpis zašleme dodatočne )
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

 

4.) suma získaná zaslaním SMS správ do mobilnej siete T-Mobile Slovensko je 318,- Eur.

príloha č. 5:

 • výstup z mailovej komunikácie ( výpis zašleme dodatočne )
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

 

5.) suma získaná zaslaním SMS správ do mobilnej siete Teléfonica Slovakia s.r.o. je 332,- Eur.

príloha č.6:

 • výstup z mailovej komunikácie+report o zaslaných SMS
 • žiadosť o prevedenie finančných prostriedkov od operátora ( výpis z banky zašleme dodatočne ),
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

 

Predmetom predbežnej správy súvisiacej s výškou hrubého výnosu sú platby v omeškaní od mobilných operátorov . Nakoľko v prospech zbierkového účtu neboli pripísané žiadne financie v zmysle platobných podmienok zmlúv s mobilnými operátormi, hrubý výnos zbierky sa nemení.

6.) suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č.4040154029/3100 Sberbank

činí 0,48 Eur – úroky

č.4040154029/3100 Sberbank

príloha č.7:

 • výpis č. 9 SB ku dňu 30.9.14,
 • výpis č. 12 SB ku dňu 31.12.14

 

7.) suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č. 2026 6500/6500 Poštová banka

činí 0,44 Eur – úroky

príloha č.8:

 • výpis č. 9 PB ku dňu 30.9.14,
 • výpis č. 10 PB ku dňu 31.10.14
 • výpis č. 11 PB ku dňu 30.11.14