20. 05. 2016 Správy Zbierky

Predbežná správa verejnej zbierky 2015- zápis do registra MV-SVS-OVVS3-2015/016881

Liga za duševné zdravie SR (ďalej len LDZ) uskutočnila v dňoch 1.9.2015 – 31.12.2015 po dvanástykrát verejnú zbierku dobrovoľných príspevkov v rámci celého územia Slovenskej republiky na základe zápisu do registra zbierok MV-SVS-OVVS3-2015/016881 zo dňa 9.7.2015 pod názvom „DNI NEZÁBUDIEK 2015“.

POPIS PRIEBEHU VEREJNEJ ZBIERKY

Do zbierky sa v rámci celého Slovenska zapojilo spolu 95 organizácií – pacientské a príbuzenské organizácie, zaoberajúce sa rôznymi formami pomoci ľuďom s duševnými poruchami a ich rodinným príslušníkom, materské centrá, základné, stredné a vysoké školy a.i.

Zbierka prebiehala tromi formami:

 1. Vyberaním dobrovoľných finančných príspevkov darcov do uzavretých prenosných pokladničiek, označených logom občianskeho združenia a účelom zbierky na verejných priestranstvách vo vybraných obciach Slovenska a vo verejnosti prístupných priestoroch právnických inštitúcií v dňoch 16.9. – 20.9.2015. V rámci zbierky rozdávali dobrovoľníci v uliciach miest verejnosti za dobrovoľný finančný príspevok kvietok Nezábudku- symbolické vyjadrenie krehkosti duševného zdravia a informačné materiály- leták „Alkoholizmus“, „Ľudské práva“, „ 2 druhy testov a „Desatoro duševného zdravia“. Vyzbierané dobrovoľné príspevky odviedli koordinátori zbierky na účet LDZ vyhradený na tieto účely č. 4150041615/3100 (Sberbank) a č. 3526228951/0200 (VUB banka). Dva účty sú na tento účel vedené z dôvodu ľahšej dostupnosti pre koordinátorov zbierky v regiónoch SR.
 2. Dobrovoľnými príspevkami na vyššie uvedené zbierkové bankové účty poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa v období 1.9. – 31.12.2015.
 3. Zasielaním SMS správ na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a Teléfonica Slovakia v období 1.9.-31.10.2015. Cena SMS správy bola 2,- Euro a na účet verejnej zbierky bol odvedený príspevok vo výške 100% z ceny jednej SMS.

 

HRUBÝ (CELKOVÝ) VÝNOS VEREJNEJ ZBIERKY bol 42 008,09 Eur

 1. 40 623,85 Eur do pokladničiek (dobrovoľníci),
 2. 275,53 Eur dary na účet,
 3. 376,- Eur SMS Orange Slovensko,
 4. 436,- Eur SMS Slovak Telecom.
 5. 296,- Eur SMS Teléfonica Slovakia s.r.o.
 6. 0,33 Eur úroky z vkladu na č.ú.: 4150041615/3100 Sberbank, a.s.
 7. 0,38 Eur úroky z vkladu na č.ú.: 3526228951/0200 VUB Banka

1a) suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet vedený

vo Sberbank č. 4150041615/3100 činí: 17 105,53 Eur.

príloha č. 1:

 • výpis č. 9 SB ku dňu 30.9.15,
 • výpis č. 10 SB ku dňu 31.10.15

 

1b) suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet vedený

vo VUB banke č. 3526228951/0200 činí: 23 518,32 Eur.

príloha č. 2:

 • výpis č. 9 VUB ku dňu 30.9.15,
 • výpis č. 10 VUB ku dňu 31.10.15,

2.) suma získaná príspevkami jednotlivých darcov priamo na zbierkové účty predstavuje:

275,53 Eur.

príloha č. 3:

 • výpis č. 9 SB ku dňu 30.9.15,
 • výpis č. 10 SB ku dňu 31.10.15,
 • výpis č. 11 SB ku dňu 30.11.15,
 • výpis č. 12 SB ku dňu 31.12.15,
 • výpis č. 9 VUB ku dňu 30.9.15,
 • výpis č. 10 VUB ku dňu 31.10.15,
 • výpis č .11 VUB ku dňu 30.11.15,
 • výpis č. 12 VUB ku dňu 31.12.15

 

3.) suma získaná zasielaním SMS správ do mobilnej siete Orange Slovensko je 376,- Eur.

príloha č. 4:

 • výstup z mailovej komunikácie
 • výpis č. 2 SB ku dňu 29.2.15
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

 

4.) suma získaná zaslaním SMS správ do mobilnej siete T-Mobile Slovensko je 436,- Eur.

príloha č. 5:

 • výpis č. 2 SB ku dňu 29.2.15
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

 

5.) suma získaná zaslaním SMS správ do mobilnej siete Teléfonica Slovakia s.r.o. je 296,- Eur.

príloha č.6:

 • výstup z mailovej komunikácie
 • žiadosť o prevedenie finančných prostriedkov od operátora,
 • kópia zmluvy s mobilným operátorom.

Predmetom predbežnej správy súvisiacej s výškou hrubého výnosu sú platby v omeškaní od mobilných operátorov . Nakoľko v prospech zbierkového účtu neboli pripísané žiadne financie v zmysle platobných podmienok zmlúv s mobilnými operátormi, hrubý výnos zbierky sa nemení.

6.) suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č.4150041615/3100 Sberbank

činí 0,33 Eur – úroky

príloha č.7:

 • výpis č. 9 SB ku dňu 30.9.15,
 • výpis č. 10 SB ku dňu 31.10.15,
 • výpis č. 11 SB ku dňu 30.11.15,
 • výpis č. 12 SB ku dňu 31.12.15

 

7.) suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č. 3526228951/0200 VUB banka

činí 0,38 Eur – úroky

príloha č.8:

 • výpis č. 9 VUB ku dňu 30.9.15,
 • výpis č. 10 VUB ku dňu 31.10.15,
 • výpis č. 11 VUB ku dňu 30.11.15,
 • výpis č. 12 VUB ku dňu 31.12.15

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Kevélyová
v Bratislave, dňa 31.3.2015

T: 02/6381 5592,0918607212

e-mail: daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk