23. 02. 2024 Aktuality

Priateľstvo prospieva duševnému zdraviu

PRIATEĽSTVO PROSPIEVA DUŠEVNÉMU ZDRAVIU

Vedeli ste, že blízke vzťahy sú jedným z najdôležitejších faktorov pre osobnú pohodu? Dobré priateľstvo nás chráni pred stresom a dokázateľne zlepšuje duševné zdravie.

Viac si o tomto fenoméne môžete prečítať v zásadnej štúdii  Harvardovej univerzity o vývine dospelých, za ktorou stojí jej riaditeľ Dr. Waldinger. Štúdia trvala 85 rokov a začala v roku 1938.

Čo si myslíme, že chceme?

Dr. Waldinger začal skúmaním toho, čo si ľudia myslia o dobrom živote. Mnohí ľudia na celom svete, najmä mileniáli, veria, že odpoveď možno nájsť v sláve a bohatstve. V nedávnom prieskume medzi mileniálmi na otázku, čo chcú v dospelom živote, viac ako 80 % odpovedalo, že chcú zbohatnúť, 50 %, že chcú byť slávni, a 50 %, že chcú dosiahnuť vysoké kariérne úspechy.

Štúdie však ukazujú, že s tým, ako mnohé západné krajiny vrátane USA zbohatli, sa všeobecná úroveň šťastia znížila. Priemerné ročné príjmy domácností predikujú úroveň, pri ktorej sa zdá, že šťastie by mohlo dosahovať vrchol – úroveň, pri ktorej je možné uspokojiť základné ekonomické potreby, ako je jedlo, bývanie, zdravotná starostlivosť, výživné na deti atď.

Dr. Waldinger sa domnieva, že dôvodom, prečo mnohí zastávajú túto falošnú vieru v silu peňazí zlepšiť naše šťastie, je to, že dobrý život je definovaný pre nás, nie nami. Je to dôsledok digitálnej revolúcie, sociálnych médií, nereálnych štandardov krásy, úspešného života a všadeprítomnej reklamy. Reklamy nám hovoria, že konzum by nás mal urobiť šťastnými, že by sme mali vyzerať a správať sa určitým spôsobom. Svoje každodenné životy posudzujeme podľa aktuálnych insta trendov.

Štúdia však ukázala, že ľudia, ktorí zostali najzdravší a žili najdlhšie, boli ľudia, ktorí mali najsilnejšie väzby s ostatnými. Teplo týchto väzieb malo priamy pozitívny vplyv na ich zdravie a pohodu. Dobré vzťahy znamenali, že účastníci mali menšiu pravdepodobnosť vzniku srdcových ochorení, cukrovky alebo artritídy. Širšie reálne sociálne siete a viac spoločenskej aktivity viedli k neskoršiemu nástupu degeneratívnych ochorení a pomalšiemu poklesu kognitívnych funkcií. Štúdia dokonca zistila, že ľudia žijúci v manželstve žili dlhšie – ženy v priemere o 5 – 12 rokov dlhšie a muži o 7 – 17 rokov dlhšie.

Čo teda skutočne potrebujeme pre dobrý život?

Priateľstvo. Skutočne blízke vzťahy.

Nezáleží však na ich počte, ale na ich kvalite.

Využime tento rok na to, aby sme získali jedného blízkeho priateľa. Bude sa nám lepšie žiť.