23. 08. 2021 Nezaradené

Pripravte sa na zmenu

Na tejto stránke nájdete informácie o:

 • Celoškolských prístupoch
 • Úlohe lídra pre oblasť duševného zdravia

 

Kontext

Celoškolský prístup k duševnému zdraviu a pohode si vyžaduje zmenu kultúry v celej školskej komunite a k tomu je potrebné riadenie tohto procesu.

 

Prečo celoškolský prístup

 

Celoškolské prístupy k duševnému zdraviu zlepšujú dochádzku detí aj ich výsledky a môžu pomôcť deťom a mladým ľuďom – a zamestnancom školy – skôr, ako sa problémy vystupňujú. Najväčší úžitok z toho majú deti z najťažšieho prostredia.

Je dobre známe, že duševné zdravie a pohoda ovplyvňujú kognitívny vývoj a učenie detí a mladých ľudí, ako aj ich sociálne a emocionálne zdravie. Deti a mladí ľudia, ktorí majú problémy s duševným zdravím, sa pravdepodobne nebudú schopní efektívne učiť a je pravdepodobnejšie, že budú absentovať v škole alebo na vysokej škole. Zamestnanci pracujúci v školách majú ideálne predpoklady na to, aby rozpoznali a reagovali na včasné príznaky ťažkostí s duševným zdravím u detí a mladých ľudí.

V roku 2020 uskutočnilo Centrum Anny Freudovej prieskum medzi viac ako 6 000 učiteľmi o tom, aké politiky a postupy zaviedli ich školy vo Veľkej Británii. Väčšina učiteľov uviedla, že ich škola alebo vysoká škola má zavedené politiky, ktoré sa týkajú duševného zdravia, ale len 12 % základných škôl a 16 % stredných škôl má praktický rámec na podporu celoškolského prístupu k duševnému zdraviu. Podobný prieskum na Slovensku by určite nedopadol lepšie.

Akcia

Možno by ste chceli zvážiť:

 • Ktoré z týchto zásad a postupov máte zavedené?

 • Sú prístupné všetkým zamestnancom, vedia o nich zamestnanci a ako sa o nich dozviete?

 • Ktoré z týchto politík a postupov by ste preferovali?

 • Ktoré ďalšie oblasti práce by ste uprednostnili?

 

Školská komunita

Celoškolský prístup znamená podporu účasti rodičov, žiakov, zamestnancov a riaditeľov a určenie vedúcich v týchto komunitách.

 

Akcia

Pri príprave na zmenu môžete zvážiť nasledujúce kroky:

 • Ako môžem do procesu zapojiť správcov, žiakov, rodičov, opatrovateľov a ostatných zamestnancov?

 • Ako budem o celoškolskom prístupe informovať školskú komunitu?

 • Ako môžem zabezpečiť transparentnosť tohto procesu?

 • Máme určeného vedúceho pracovníka pre duševné zdravie so stanovenou zodpovednosťou za duševné zdravie a pohodu v rámci celej školskej komunity?

 

Určenie vedúceho pracovníka pre duševné zdravie

Oficiálny dokument z Veľkej Británie tzv. „Zelená kniha“ odporúča, aby všetky školy a vysoké školy mali do roku 2025 vymenovaného vedúceho pracovníka pre duševné zdravie (DLMH). Väčšina z nich v Británii ho už má. Na Slovensku je takýchto pozícii vytvorených veľmi málo.

Od určených vedúcich pracovníkov pre duševné zdravie v školách a na vysokých školách sa neočakáva, že budú odborníkmi v oblasti duševného zdravia; učitelia a vedúci pracovníci škôl by sa nemali podieľať na diagnostike alebo liečbe duševných porúch.

Nevyžaduje sa, aby určený vedúci pracovník pre duševné zdravie bol vedúcim pracovníkom, ale školy nám povedali, že vedúci pracovníci pre duševné zdravie, ktorí sú buď v tíme vedúcich pracovníkov (SLT), alebo majú podporu SLT, sú najpravdepodobnejšie schopní účinne realizovať zmeny a zlepšenia na celej škole.

Ich povinnosti by mali byť zapísané v ich pracovnej náplni s povinnosťami, ktoré zahŕňajú rozvoj celoškolského alebo školského prístupu k duševnému zdraviu a pohode.

 

Ak ste ešte nevymenovali vedúceho pracovníka, môžete zvážiť:

 • pozvať člena SLT, aby prevzal úlohu určeného vedúceho a niesol zodpovednosť za duševné zdravie a pohodu

 • vymenovať vedúceho zodpovedného za duševné zdravie a pohodu

 • vymenovať zamestnanca, ktorý je v kontakte s poskytovateľmi služieb v oblasti duševného zdravia a špecializovaných služieb

 

V každom prípade by mala byť ich zodpovednosť za duševné zdravie a pohodu zapísaná v ich pracovnej náplni.

Zdroje priamo od autorov:

 

Jaime Smith provides advice for mental health leads in schools or colleges.

Jaime Smith gives advice to all staff about supporting mental health and wellbeing.

Mentally Healthy Schools: ten tips for school leaders

Our Mentally Healthy Schools team provide ten tips for school leaders who want to make mental health and wellbeing a whole-school priority.