Projekt

Chránená dielňa – kaviareň „Medzi nami“

V roku 2009 sa nám podarilo v Lige za duševné zdravie otvoriť chránenú dielňu – kaviareň “Medzi nami”. Liga za duševné zdravie SR dlhodobo volá po nutnosti dobudovať tzv. komplexnú sieť služieb pre ľudí s duševnými poruchami, v ktorej chýbajú denné stacionáre, chránené pracoviská alebo chránené bývania. Tá naša fungovala ako malá kaviarnička uprostred petržalského sídliska a vytvárala veľmi vzácne pracovné a neskôr aj tréningové príležitosti pre ľudí s duševnými poruchami, ktoré pre nich pripravili odborníci z Domu sociálnych služieb MOST, n.o. na Medveďovej 21, v Petržalke. Štafetu po nich v roku 2012 prebrala Chránená dielňa – „Zrnko“, ktorá zamestnávala 6 ľudí vo veku 25-50 rokov, s duševnými poruchami, najčastejšie s diagnózou schizofrénia. Kaviareň viedla psychologička Mgr. Eva Mižáková. Priestory chránenej kaviarne pomáhal otvoriť aj herec Juraj Kemka spolu so svojou manželkou Adrianou.