Projekt

Destigmatizačné kampane

2020 – 21 gramov

Kampaň: 21 gramov

2019 – Ako sa máš?

Kampaň: Ako sa máš

2018 – Vyliečme nezáujem

Kampaň: Vyliečme nezáujem

2017 – Duševné zdravie na pracovisku

Kampaň: Duševné zdravie na pracovisku