Projekt

Emočné vzdelávanie detí

Projekt Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) na Slovensku

Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku.
Program zlepšuje schopnosť malých detí vyrovnať s ťažkosťami, rozvíja sociálne zručnosti detí, asertivitu a pripravuje deti na pomoc iným ľuďom s ťažkosťami.

“Ak naučíme už malé deti ako zvládať ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti.”

Paul Rubenstein, riaditeľ Partnership for Children

V roku 2013 sme v partnerskej spolupráci s Trnavskou univerzitou za pomoci Doc. MUDr. Alexandry Bražinovej, PhD., MPH priniesli na Slovensko tento unikátny program organizácie Organisasjonen Voksne for Barn, Oslo, Nórsko.

Program podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí. Je realizovaný v školách a škôlkach, počas 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Učitelia sú špeciálne vyškolení k jeho výučbe.
Deti sa počas programu naučia:

  • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
  • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
  • Ako pozorne načúvať
  • Ako požiadať o pomoc
  • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
  • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
  • Ako sa ospravedlniť
  • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
  • Ako pomáhať druhýmň

V súčasnosti tento projekt spravuje OZ Zippy