Projekt

Galéria Nezábudka

Zbierka ART BRUT umenia – galéria Nezábudka

Galéria Nezábudka, ktorá vznikla v roku 2004 pri Lige za duševné zdravie v Bratislave, spolupracuje predovšetkým s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života.

Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. A práve objavovanie talentovaných pacientov v rámci takýchto zaradení bolo hlavným cieľom MUDr. Petra Breiera, jedného zo zakladateľov LDZ. Od roku 2004, kedy Liga začala s touto skupinou autorov intenzívnejšie spolupracovať, sa podarilo objaviť viacero výtvarne zaujímavých osobností a postupne vytvoriť pomerne rôznorodú kolekciu.

Galéria Nezábudka