Projekt

Hľadá sa talent

Hľadá sa talent je projekt Galérie Nezábudka, v ktorej hľadáme výnimočných art brut umelcov, ktorým pripravíme tvorivý pobyt s následnou výstavou prác.

Zatiaľ posledný ročník projektu Hľadá sa talent sa uskutočnil v roku 2018 a vyvrcholil výtvarným sympóziom v dňoch 24. – 28. 9. 2018 na Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Zúčastnili sa na ňom porotou ocenení autori z výzvy Hľadá sa talent 2018. Nie všetkým sa dalo prísť, ale stretla sa tu desiatka talentovaných ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Niektorí pricestovali so svojimi opatrovníkmi, či rodičmi. Za účasť na tohtoročnom sympóziu a vzájomne obohacujúci čas ďakujeme:
Veronika Medlíková, Mgr. Kristína Kozáková, Ivana Kamenská, Lenka Petáková, Pavol Butkovský, Juraj Putna, Ľubomír Chabada, Peter Srnka, Andrej Torok, Roman Toráč. Pod vedením lektorov, výtvarníkov Heleny Kusej a Martina Kochana, vyskúšali nové umelecké techniky a postupy, konzultovali svoju doterajšiu tvorbu, a prežili príjemný čas mimo všedného životného kolobehu.

Do tohtoročnej výzvy, vyhlásenej v júli 2018, sa prihlásilo 47 ľudí. Odborná porota vybrala 15 ocenených autorov a autoriek. Aktuálnym ročníkom nadväzujeme na rovnomenný projekt, ktorý Liga realizovala v rokoch 2004 – 2009.

Vyvrcholením projektu bola spoločná výstava všetkých ocenených v Galérii mesta Bratislava v Pálffyho.

Projekt Hľadá sa talent môžeme realizovať vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a ďalších partnerov, ktorým srdečne ďakujeme.

Galéria Nezábudka