Projekt

Iniciatíva liniek pomoci

Tri najväčšie linky pomoci Linka dôvery Nezábudka, Linka detskej istoty a IPčko sa spojili, aby spoločne získali dodatočné financovanie na prevádzku svojich liniek a za pomoci silných financujúcich partnerov vytvorili tlak na štát, aby začal systémovo financovať aj ostatné linky pomoci, ako je Fórum seniorov alebo Lienka.

Iniciatíva vznikla v kontexte pandémie COVID – 19, pretože sme presvedčení o tom, že linky pomoci majú nezastupiteľné miesto vo včasnej intervencii. Nastal čas zmeniť dlhodobé prehliadanie tejto témy zo strany štátu a zaradiť podporu liniek do základných opatrení štátu v boji so zdravotnou aj ekonomickou krízou.

Prvým podporovateľom iniciatívy sa stal portál #KtoPomozeSlovensku, ktorý zafinancoval jeden mesiac zvýšenia kapacity troch liniek. Ďalším podporovateľom sa stala Nadácia Orange, ktorá sa podujala spoločne spropagovať linky ako aj pomôcť vytvoriť tlak na politikov, aby prestali prehliadať tento základný nástroj starostlivosti o duševné zdravie a vytvorili prostredie, v ktorom sa budú môcť sústrediť na kvalitu a nie na získavanie čiastkových zdrojov od súkromných sponzorov. Spojili sme sa preto, aby sme pre sektor vybojovali dôstojné podmienky na prácu.

Viac informácii nájdete na stránke www.pomozeme-krizovelinky.sk.

Záznam z diskusie k tejto téme si môžete pozrieť priamo tu: