Projekt

Koalícia firiem za duševné zdravie

Má zmysel sa starať o duševné zdravie svojich zamestnancov.

Ale ako?

Liga za duševné zdravie po mnohoročných skúsenostiach so vzdelávaním v oblasti duševného zdravia vo firmách zistila, čo má skutočný zmysel a čo nie. Zmysel majú také aktivity, ktorých výsledkom je, že sa rozhovory o duševnom zdraví jednotlivcov stanú bežnou súčasťou života zamestnancov a ich pracovného prostredia.  V preklade to znamená destigmatizačné a informačné interné komunikačné kampane pre zamestnancov. Kampaň v tejto oblasti nie je možné realizovať bez pravidelného a kvalitného obsahu.

Vytvárať kvalitný obsah je mimoriadne náročné nielen na priame, ale predovšetkým na nepriame náklady – tvorba, produkcia, výber témy a organizácia zaberá pracovníkom z HR oddelení a vzdelávania množstvo času – ak má byť kvalitná. Liga za duševné zdravie má dlhodobú tradíciu vo vytváraní špičkového obsahu na tému starostlivosti o duševné zdravie a má širokú sieť spolupracujúcich expertov v každej oblasti, do ktorého zasahuje téma duševného zdravia. Špičková forma aj obsah sú investične náročné a rozpočty firiem na to nie sú pripravené, obzvlášť v tejto náročnej dobe. Preto prichádzame s konceptom Koalície firiem za duševné zdravie.

Spojme sily a ušetrime s lepšou výslednou kvalitou obsahu aj formy

V online priestore je možné formát zabezpečiť tak, aby workshopy boli interaktívne a omnoho efektívnejšie. Liga vie podujatia sama produkovať a odľahčiť interné zdroje firiem, garantuje kvalitu podávaných informácií, účasť špičkových expertov a zabezpečuje profesionálny formát, ktorý vyzerá ako televízna relácia – forma teda nebráni šíreniu informácií, ako to často býva v online formátoch. Liga už niekoľko desiatok televíznych relácii vo vlastnej réžii vyprodukovala.

Spojenie značky s témou starostlivosti o duševné zdravie

Spojenie členov Koalície firem za duševné zdravie bude Ligou komunikované aj navonok – nemusí byť komunikované samotnými firmami – tie budú obsah ponúkať interne pre svojich zamestnancov. Tento prístup podporuje organické šírenie obsahu cez sociálne siete bez používania reklamy.

Každá online debata organizovaná pre zamestnancov členov koalície bude tvoriť exkluzívny obsah iba pre jej členov. Následne s časovým oneskorením časti obsahu budú sprístupnené aj širokej verejnosti cez komunikačné kanály Ligy a aj členov Koalície. Informácia pre verejnosť, že obsah bol vytvorený vďaka podpore firiem združených v Koalícii bude prítomná pri všetkých debatách a komunikovaná cez sociálne siete aj cez tento web.

Spoločenská zodpovednosť – buďte lídrami a inšpiráciou pre ostatné firmy

Nezanedbateľným aspektom členstva v Koalícii firiem za duševné zdravie je aj spoločenská zodpovednosť jej členov a snaha pozitívne ovplyvniť systém starostlivosti o duševné zdravie v spoločnosti cez vytváranie “ostrovov pozitívnej deviácie” práve vo firmách, ktoré sú mienkotvornými hýbateľmi inovácií aj v oblasti duševného zdravia.

Príklady obsahu z minulosti

Viac informácií o obsahu, ktorý sme produkovali v minulosti nájdete v našej Knižnici alebo na našom Facebooku – či už sú to televízne relácie, podcasty, streamované debaty, články, testy aj iný obsah. Takýto typ obsahu s podporou členov Koalície pozdvihneme na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň predovšetkým po formálnej, ale aj obsahovej stránke. S podporou šírenia informácií cez komunikačné kanály členov Koalície vieme upraviť postoj spoločnosti k duševnému zdraviu a jeho dôležitosti pre spoločnosť, štát a teda aj pre politikov.

Na aký obsah sa môžu členovia Koalície firiem tešiť.

Pre svoju internú komunikáciu voči zamestnancom majú členovia Koalície firiem k dispozícii tento obsah:

 

1. Online rozhovory s expertmi Ligy za duševné zdravie raz mesačne.

ONLINE interaktívne streamované diskusie počas celého roka vo frekvencii 1 x mesačne so Sharkanom ako moderátorom a v profesionálnej produkcii, ktorá je v kvalite televíznej relácie s nasledovnými témami s relevantnými špičkovými expertami. Témy, ktoré sme prebrali v roku 2021, boli:

Január 2021 – Ako sa rozprávať s inými, keď sa cítim zle?
Čo robí manažér, ak sa cíti zle a ako ho firma má podporiť?
Ako sa rozprávať s mojím okolím, ak už nevládzem alebo mi je psychicky zle?
Ako mám zistiť, že sa cítim zle? – pohľad manažéra aj nemanažéra

Február 2021 – Únava a duševné zdravie
Čo je únava?
Prvá pomoc pri akútnej únave.
Ako budovať odolnosť voči únave.

Marec 2021 – Ako viesť rozhovory, ktorým sa radšej chceme vyhnúť?
O náročných rozhovoroch z pohľadu zamestnanca a z pohľadu manažéra

Apríl 2021 –  O deťoch a duševnom zdraví.
O kominároch a detských psychiatroch, o škole a o rodičoch.

Máj 2021 –  O strese a duševnom zdraví
Čo je stres a ako naňho? O mindfullness

Jún 2021 – Jedlo a duševné zdravie.
O jedle, chudnutí a priberaní.

Júl 2021 – Lenivosť a duševné zdravie.
O lenivosti, prokrastinácii, motivácii a motivačnej literatúre.

August 2021 – Partnerské vzťahy a duševné zdravie
O vzťahoch, partnerských vzťahoch a ako si pomôcť.

September 2021 – Bolesť a duševné zdravie
O bolesti, psychosomatike a o prevencii

Október 2021 – Alkohol a duševné zdravie
O závislostiach, alkohole a o Suchom februári.

November 2021 – Smútok a duševné zdravie
Smútok, strata a ako pomôcť sebe aj ostatným.

December 2021 – Vianoce a duševné zdravie
O nástrahách Vianoc.
Osamelosť a stres cez Vianoce.
Ako si urobiť pekné Vianoce.

Aké témy máme v pláne prebrať v roku 2022?

Január 2022 – Ako sa rozprávať s človekom v duševnej nepohode?
Duševné problémy – ako ich rozpoznať a ako komunikovať vo vážnej kríze.

Február 2022 – Toxické vzťahy na pracovisku.
O psychologickom bezpečí na pracovisku. Som v toxickom vzťahu? Čo s tým?

Marec 2022 – Spánok a duševné zdravie.
O spánku, snoch. Ako na kvalitný spánok.

Apríl 2022 – Ako komunikovať, budovať toleranciu a funkčné tímy?
O komunikácii, tolerancii a funkčných tímoch.

Jún 2022 – Sociálne siete a duševné zdravie (technostres).

Júl 2022 – Osamelosť a duševné zdravie.

August 2022 – EQ (emocionálna inteligencia) a duševné zdravie.

September 2022 – Flow v práci a ako ho dosiahnuť.

Október 2022 – Tolerancia inakosti a ako ju dosiahnuť.

November 2022 – Ako zrelaxovať na jeseň?

December 2022 – Umenie a duševné zdravie.

 

2. Podujatia Koalície.

Najmenej raz kvartálne interné online stretnutie členov koalície, niektoré z nich prístupné pre iných HR profesionálov z iných firiem, ktoré nie sú členmi Koalície. Koalícia je jedinou dlhodobou platformou na na výmenu cenných skúseností s nástrojmi používanými pre zamestnancov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Témami stretnutí je hľadanie inovácií, využívanie technológií, ako aj využitie skúseností HR, oddelení interného marketingu, aj meranie dopadu vyskúšaných aktivít. Podeľme sa o skúsenosti, lebo téma je silnejšia a dôležitejšia ako konkurenčný boj v snahe získať lepšieho zamestnanca.

 

3. Medzinárodná konferencia s veľkou mediálnou pozornosťou.

V roku 2021 sme zorganizovali veľkú online medzinárodnú konferenciu pod názvom – Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti na Slovensku – Pre členov koalície bola základná účasť na podujatí zdarma. Koalícia a jej členovia majú zároveň právo uvádzať svoje značky v súvislosti s podporou konferencie cez svoje komunikačné kanály.

Program konferencie a jednotlivých spírkov, ktorí na nej vystúpili, nájdete tu.

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s vojnou na Ukrajine medzinárodnú konferenciu v roku 2022 nebude Liga za duševné zdravie organizovať. Konferenciu však zorganizujeme v októbri roku 2023.

 

4. Prístup k ostatnému obsahu produkovanému Ligou za duševné zdravie.

Ďalší obsah prístupný na internú komunikáciu – nie je potrebné vytvárať nový obsah, stačí ho použiť. Právo šírenia je súčasť členstva v Koalícii za duševné zdravie.

 • články
 • zaujímavé informácie o duševnom zdraví
 • informácie o systéme starostlivosti o duševnom zdraví a jeho pripravovaných zmenách
 • osvetové aktivity a informácie
 • testy na príznaky duševných porúch (depresia, vyhorenie, závislosti, úzkosti)
 • Linka dôvery Nezábudka a e-mailová poradňa
 • podcasty
 • televízne relácie v RTVS
 • tlačové konferencie
 • mediálne výstupy Ligy za duševné zdravie – rozhovory, spoločenské a kultúrne témy

 

Cena:

200 – 500 EUR mesačne – 500 EUR je cena jedného workshopu realizované fyzicky na mieste zamestnávateľa. Za túto cenu ponúkame profesionálne produkovanú diskusiu raz mesačne v kvalite televíznej relácie, ktorej reálny produkčný náklad je minimálne 3.000 EUR a množstvo ďalšieho obsahu pre pravidelnú internú komunikáciu vo frekvencii raz týždenne. V prípade, že Vaša firma má menej ako 100 zamestnancov alebo nedostatočný marketingový alebo vzdelávací rozpočet, poskytneme Vám zo základnej sazby 500 EUR primeranú zľavu. Nezabúdajme však, že Liga za duševné zdravie je charita, ktorej účelom je poskytovať kvalitné informácie nielen firmám, ale predovšetkým širokej verejnosti a ktorá prevádzkuje Linku dôvery Nezábudka, ktorá nemá stabilný zdroj financovania. Cena preto zahŕňa aj istý charitatívny aspekt, ktorý je pre nás veľmi dôležitý a ktorý nás okrem 20 ročných skúseností s témou odlišuje od bežného producenta obsahu. Pre členstvo v Koalícii prosím vyplňte formulár nižšie a my sa Vám ozveme, alebo napíšte na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk.

 

Kto je členom Koalície teraz:

Zakladajúci členovia Koalície za duševné zdravie:

 • Slovnaft
 • Orange
 • VUB banka
 • Accenture
 • Advokátska kancelária Poláček & partners
 • 365 banka
 • Hewlet Packard
 • LIDL
 • O2
 • Yeme
 • VW Financial Services
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Novartis 
 • Lyreco
 • Plzeňský prazdroj
 • Swiss RE
 • Phillip Morris
 • SPP
 • Slovak & Friends
 • 3M
 • McDonalds
 • VSE
 • ZSE
 • UNIQA
 • Dopravný podnik Bratislava
 • 4ka
 • Ministerstvo životného prostredia
 • TOMRA
 • Lenovo
 • PWC
 • Berlin Group
 • GS TEAM

 

Liga za duševné zdravie je celonárodná organizácia, ktorej cieľom je vytvárať aj pre ostatné organizácie poskytujúce starostlivosť o duševné zdravie lepšie podmienky pre ich zmysluplnú činnosť. Hľadáme preto 100 najinovatívnejších firiem, ktoré chcú svoju spoločenskú zodpovednosť zamerať práve na oblasť duševného zdravia ťažko skúšaného aj v súčasnom období. Takýto kritický počet firiem vie významne ovplyvniť vnímanie duševného zdravia v spoločnosti a prispieť tak k zvýšeniu informovanosti a k zníženiu stigmy.

Ďakujeme za podporu.

Podujatie Koalície firiem s témou únava a duševné zdravie

Časť I.: Čo je únava?
Moderátor: Šarkan
Hosť: MUDr. Martin Ondrejkovič, psychiater

Časť II.: Prvá pomoc pri akútnej únave
Hosť: Matúš Bakyta, psychológ

Časť III.: Ako budovať odolnosť voči únave?
Hosť: MUDr. Martin Ondrejkovič a Mgr. Matúš Bakyta

 

Diskusia – Duševné zdravie ako nástroj na zlepšenie spoločnosti

PODUJATIE V RÁMCI FESTIVALU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DNI NEZÁBUDIEK 2021

Môže byť lepšia starostlivosť o duševné zdravie nástrojom pre zlepšenie stavu spoločnosti? Nedostatočná systémová starostlivosť o duševné zdravie rovnako ako postoj verejnosti k tejto hodnote sú dlhodobo podceňované, čo má za následok horšie zvládanie záťažových situácií, ktoré nám priniesla pandémia. Narastá agresivita, spoločnosť sa polarizuje a masovo podlieha konšpiráciám. Kde je hranica duševného zdravia a ochorenia? Ktoré vládne stratégie doposiaľ priniesli merateľné zlepšenie duševného zdravia našej spoločnosti a ako spraviť Slovensko odolnejšie voči stresu?

Touto zaujímavou diskusiou vás prevedie moderátor:
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – redaktor časopisu .týždeň, sociálny pracovník
Pozvanie do diskusie prijali:
PhDr. Silvia Porubänová – výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, sociologička
Doc.JUDr. Andrea Erdösová – správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti, právnička
Mgr. Martin Miler – klinický psychológ

Spoluorganizátori podujatia sú: Denník N .týždeň

 

Chcem byť členom Koalície firiem za duševné zdravie

Ak máte záujem o členstvo v Koalícii a mať exkluzívny prístup pre svojich zamestnancov k podujatiam Koalície firiem za duševné zdravie, vyplňte prosím tento formulár alebo napíšte mail na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk. V prípade záujmu Vám vieme vyzdieľať príklady obsahu, ktorý sme už pre členov Koalície vyprodukovali.