Projekt

Koalícia Ligy za duševné zdravie

Duševné zdravie výrazne vplýva na výkonnosť ľudí v práci. Duševné poruchy podľa výpočtov Útvaru hodnoty na peniaze stoja slovenské firmy ročne najmenej 670 miliónov EUR, celú ekonomiku stoja približne 2 miliardy EUR ročne.

Systém je nevyhnutné upraviť a lídrami zmeny a inovácií sú na Slovensku tradične firmy a zamestnávatelia, ktorí sa správajú racionálne a chcú investovať do svojich zamestnancov a prostredia, v ktorom sa nachádzajú tak, aby ekonomické škody spôsobené nedostatočným systémom starostlivosti o duševné zdravie boli čo najmenšie.

Osvietené firmy sa preto pridali k našej Koalícii za duševné zdravie, aby nám pomohli vytvoriť tlak nielen cez médiá, ale aj cez svoje vzťahy a vplyv. Vážime si ich podporu.

Prihláste aj Vašu firmu do dobrej spoločnosti spoločensky zodpovedných firiem, ktoré rozumejú dôležitosti duševného zdravia pre zamestnancov, manažérov aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme. Prihlásiť sa môžete na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk

Koalíciu zatiaľ podporili tieto firmy: Accenture, Poláček & Partners, VUB banka, Superio Trading.

Pre členov Koalície pripravujeme platformu, na ktorej si budú môcť vymieňať skúsenosti s nástrojmi na zlepšenie duševného zdravia svojich zamestnancov. Pre členov Koalície tiež ponúkame základné vzdelávacie a iné služby starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov v nenásilnej a modernej forme pomocou Aplikácie pre duševné zdravie.

Koalícia Ligy za duševné zdravie