Projekt

Koalícia firiem za duševné zdravie

Má zmysel sa starať o duševné zdravie svojich zamestnancov.

Ale ako?

Liga za duševné zdravie po mnohoročných skúsenostiach so vzdelávaním v oblasti duševného zdravia vo firmách zistila, čo má skutočný zmysel a čo nie. Zmysel majú také aktivity, ktorých výsledkom je, že sa rozhovory o duševnom zdraví jednotlivcov stanú bežnou súčasťou života zamestnancov a ich pracovného prostredia.  V preklade to znamená destigmatizačné a informačné interné komunikačné kampane pre zamestnancov. Kampaň v tejto oblasti nie je možné realizovať bez pravidelného a kvalitného obsahu.

Vytvárať kvalitný obsah je mimoriadne náročné nielen na priame, ale predovšetkým na nepriame náklady – tvorba, produkcia, výber témy a organizácia zaberá pracovníkom z HR oddelení a vzdelávania množstvo času – ak má byť kvalitná. Liga za duševné zdravie má dlhodobú tradíciu vo vytváraní špičkového obsahu na tému starostlivosti o duševné zdravie a má širokú sieť spolupracujúcich expertov v každej oblasti, do ktorého zasahuje téma duševného zdravia. Špičková forma aj obsah sú investične náročné a rozpočty firiem na to nie sú pripravené, obzvlášť v tejto náročnej dobe. Preto prichádzame s konceptom Koalície firiem za duševné zdravie.

Spojme sily a ušetrime s lepšou výslednou kvalitou obsahu aj formy

Načo má každá firma organizovať vlastný online workshop o duševnom zdraví v online priestore pre 30 zamestnancov, ak je možné združiť kapacity a vytvoriť profesionálny formát, ktorého sa môžu zúčastniť zamestnanci viacerých firiem v počte niekoľkých stoviek?

V online priestore je možné formát zabezpečiť tak, aby workshopy boli interaktívne a omnoho efektívnejšie. Liga vie podujatia sama produkovať a odľahčiť interné zdroje firiem, garantuje kvalitu podávaných informácií, účasť špičkových expertov a zabezpečuje profesionálny formát, ktorý vyzerá ako televízna relácia – forma teda nebráni šíreniu informácií, ako to často býva v online formátoch. Liga už niekoľko desiatok televíznych relácii vo vlastnej réžii vyprodukovala.

Spojenie značky s témou starostlivosti o duševné zdravie

Spojenie členov Koalície za duševné zdravie bude Ligou komunikované aj navonok – nemusí byť komunikované samotnými firmami – tie budú obsah ponúkať interne pre svojich zamestnancov. Tento prístup podporuje organické šírenie obsahu cez sociálne siete bez používania reklamy.

Každá online debata organizovaná pre zamestnancov členov koalície bude však streamovaná aj pre širokú verejnosť. Aj široká verejnosť sa teda bude môcť aktívne zúčastniť. Informácia, že obsah bol vytvorený vďaka podpore firiem združených v Koalícii bude prítomná pri všetkých debatách a komunikovaná cez sociálne siete aj cez tento web.

Spoločenská zodpovednosť – buďte lídrami a inšpiráciou pre ostatné firmy

Nezanedbateľným aspektom členstva v Koalícii je aj spoločenská zodpovednosť jej členov a snaha pozitívne ovplyvniť systém starostlivosti o duševné zdravie v spoločnosti cez vytváranie “ostrovov pozitívnej deviácie” práve vo firmách, ktoré sú mienkotvornými hýbateľmi inovácií aj v oblasti duševného zdravia.

Príklady obsahu z minulosti

Viac informácií o obsahu, ktorý sme produkovali v minulosti nájdete v našej Knižnici alebo na našom Facebooku – či už sú to televízne relácie, podcasty, streamované debaty, články, testy aj iný obsah. Takýto typ obsahu s podporou členov Koalície pozvihneme na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň predovšetkým po formálnej, ale aj obsahovej stránke. S podporou šírenia informácií cez komunikačné kanály členov Koalície vieme upraviť postoj spoločnosti k duševnému zdraviu a jeho dôležitosti pre spoločnosť, štát a teda aj pre politikov.

Nový obsah produkovaný pre Koalíciu:

Toto je obsah, ktorý budú mať členovia Koalície k dispozícii pre svoju internú komunikáciu voči zamestnancom:

1. Online rozhovory s expertmi Ligy za duševné zdravie raz mesačne.

ONLINE interaktívne streamované diskusie počas celého roka vo frekvencii 1 x mesačne so Sharkanom ako moderátorom a v profesionálnej produkcii, ktorá je v kvalite televíznej relácie s nasledovnými témami s relevantnými špičkovými expertmi. Prvá debata bude v januári 2021.

 • jedlo a duševné zdravie
 • bolesť a duševné zdravie
 • šport a duševné zdravie
 • alkohol a duševné zdravie
 • fajčenie a duševné zdravie
 • práca a duševné zdravie
 • internet a duševné zdravie
 • manželstvo a duševné zdravie
 • deti a duševné zdravie
 • spoločnosť a duševné zdravie
 • kultúra a duševné zdravie
 • umenie a duševné zdravie
 • žijem s človekom, ktorý má duševné má duševnú poruchu – čo mám a nemám robiť?
 • mám duševnú poruchu a nikto mi nerozumie.

Z vyššie uvedených tém na základe komunikácie s členmi Koalície vyberieme najpopulárnejšie témy v cieľovej frekvencii 1 x mesačne. Názvy jednotlivých diskusii, diskutujúci aj výstupy budú určené po komunikácii s členmi Koalície tak, aby zodpovedali ich aktuálnym požiadavkám.

 

2. Podujatia Koalície.

Dvakrát ročne online stretnutie členov koalície streamované pre ostatné firmy zameraných na výmenu skúseností s nástrojmi používanými pre zamestnancov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Témami stretnutí je hľadanie inovácií, využívanie technológií, ako aj využitie skúseností HR, oddelení interného marketingu, aj meranie dopadu vyskúšaných aktivít. Podeľme sa o skúsenosti, lebo téma je silnejšia a dôležitejšia ako konkurenčný boj v snahe získať lepšieho zamestnanca.  Prístup len pre registrovaných účastníkov bez poplatku.

Prvé stretnutie prebehne 3. 12. 2020. Program nájdete nižšie.

 

3. Medzinárodná online konferencia s veľkou mediálnou pozornosťou.

ONLINE medzinárodná konferencia – Prevencia v oblasti duševného zdravia – október 2021 (deň duševného zdravia 2021 – hlavné podujatie kampane).

Online podujatie by sme radi zorganizovali s účasťou najvyšších predstaviteľov Slovenskej Republiky a globálnymi osobnosťami, ktoré sa venujú dlhodobo téme duševného zdravia na expertnej aj osvetovej úrovni a za účasti renomovaných odborníkov zo Slovenska, s ktorými Liga za duševné zdravie dlhodobo spolupracuje.

Cieľom konferencie bude popularizácia témy duševného zdravia ako aj zahrnutie medzinárodných partnerov do reformy systému starostlivosti o duševné zdravie so zameraním na prevenciu, napojenie sa na best practice zo zahraničia.

Pre členov koalície bude základná účasť na podujatí zdarma a Koalícia bude uvedená ako jeden z partnerov konferencie. Koalícia a jej členovia budú mať zároveň právo zdieľať cez svoje komunikačné kanály živý prenos z konferencie.

Program  a presný termín online konferencie bude upresnený neskôr.

 

4. Prístup k ostatnému obsahu produkovanému Ligou za duševné zdravie.

Ďalší obsah prístupný na internú komunikáciu – nie je potrebné vytvárať nový obsah, stačí ho použiť. Právo šírenia je súčasť členstva v Koalícii za duševné zdravie.

 • diskusie z cyklu Duša a film (2xmesačne)
 • články
 • zaujímavé informácie o duševnom zdraví
 • informácie o systéme starostlivosti o duševnom zdraví a jeho pripravovaných zmenách
 • osvetové aktivity a informácie
 • testy na príznaky duševných porúch (depresia, vyhorenie, závislosti, úzkosti)
 • Linka dôvery Nezábudka a e-mailová poradňa
 • podcasty
 • televízne relácie v RTVS
 • tlačové konferencie
 • mediálne výstupy Ligy za duševné zdravie – rozhovory, spoločenské a kultúrne témy

 

Cena:

500 EUR mesačne – za cenu jedného workshopu kvalitná profesionálne produkovaná diskusia raz mesačne a množstvo ďalšieho obsahu pre pravidelnú internú komunikáciu vo frekvencii raz týždenne. V prípade, že Vaša firma má menej ako 100 zamestnancov alebo nedostatočný marketingový alebo vzdelávací rozpočet, poskytneme Vám primeranú zľavu. Nezabúdajme však, že Liga za duševné zdravie je charita, ktorej účelom je poskytovať kvalitné informácie nielen firmám, ale predovšetkým širokej verejnosti. Cena preto zahŕňa aj istý charitatívny aspekt, ktorý je pre nás veľmi dôležitý a ktorý nás okrem 20 ročných skúseností s témou odlišuje od bežného producenta obsahu. Pre členstvo v Koalícii prosím vyplňte formulár nižšie a my sa Vám ozveme, alebo napíšte na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk.

 

Kto je členom Koalície teraz:

Zakladajúci členovia Koalície za duševné zdravie:

 • Slovnaft
 • Orange
 • YEME
 • VUB banka
 • Accenture
 • NAY
 • Advokátska kancelária Poláček & partners
 • UNION zdravotná poisťovňa
 • Superio.sk
 • Poštová banka
 • Rehabilica

Liga za duševné zdravie je celonárodná organizácia, ktorej cieľom je vytvárať aj pre ostatné organizácie poskytujúce starostlivosť o duševné zdravie lepšie podmienky pre ich zmysluplnú činnosť. Hľadáme preto 100 najinovatívnejších firiem, ktoré chcú svoju spoločenskú zodpovednosť zamerať práve na oblasť duševného zdravia ťažko skúšaného aj v súčasnom období. Takýto kritický počet firiem vie významne ovplyvniť vnímanie duševného zdravia v spoločnosti a prispieť tak k zvýšeniu informovanosti a k zníženiu stigmy.

Ďakujeme za podporu.

 

Chcem byť členom Koalície firiem za duševné zdravie

Ak máte záujem o členstvo v Koalícii, vyplňte prosím tento formulár alebo napíšte mail na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk.

 

Program prvého podujatia Koalície

Ak máte záujem o bezplatnú účasť na prvom podujatí Koalície dňa 3.12.2020 o 10:00, prosím kliknite na tento link: (https://www.event-online.sk/prihlasovanie?event_id=1825) v daný deň (3.12.2020 o 10:00) a následne vyplňte svoju e-mailovú adresu.

Názov: Ako začať a správne uchopiť zmysluplnú starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov?

Termín: 3.12.2020 od 10:00 do 12:00

Moderátor: Šarkan

Program:

10:00 – 10:20 – úvod, privítanie, čo je Koalícia firiem za duševné zdravie, prečo je dôležitá a ako funguje – Šarkan, Martin Knut – riaditeľ Ligy za duševné zdravie

10:20 – 10:40 – bezpečie zamestnancov nie je len fyzickou bezpečnosťou – ako pocit bezpečia vplýva na výkonnosť, prečo je to tak a čo s tým môžu firmy robiť –  Lucia Šicková – Pixel Federation, Andrej Vršanský – Liga za duševné zdravie

10:40 – 11:20 – ako sme uchopili tému duševného zdravia v našej firme – čo má a čo nemá zmysel robiť – Eva Lelkesová – Slovnaft, Andrea Ungvölgyi – Orange, Lucia Skraková – Accenture, Michal Bača – VUB Banka

11:20 – 11:30 – otázky

11:30 – 12:00 – príklad stručného a kvalitného obsahu pre zamestnancov – Wellbeing v práci (z domu) – Ako pracovať hybridne z domu a z kancelárie a zachovať si duševné zdravie? Konkrétne rady aj kontext starostlivosti o dušu z hľadiska človeka – zamestnanca. Pýta sa Eva Lelkesová a odpovedajú Martin Miler – psychológ a Silvia Gallová – coach.