Projekt

Koalícia škôl za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie prináša so súhlasom tvorcov metodiky osvedčený model Anna Freud Centre for Children and Families, ktorý pozostáva z piatich jednoduchých krokov. Vďaka nemu sa môžete rozhodnúť pre svoj vlastný spôsob ako pristupovať k duševnému zdraviu a pohode. Tento model vyvinuli odborníci na duševné zdravie spolu s učiteľmi.

Je prehľadný, jednoduchý a bezplatný. Pomôže vám podporiť zamestnancov, viesť zmenu a spolupracovať s rodičmi, opatrovateľmi a komunitou tak, aby ste mohli naplniť potreby svojich žiakov a študentov.

Môžete prechádzať jednotlivými krokmi v ľubovoľnom poradí, vlastným tempom. Najdôležitejšie v tomto štádiu je však začať. Prihláste svoju školu do Koalície škôl za duševné zdravie, získajte podporu vášho zriaďovateľa, informujte o vašom záujme učiteľov, žiakov a rodičov a začnite spoločne s Ligou rozmýšľať o tom, ako prakticky uchopiť túto skvelú metodiku na transformáciu školy na prostredie, ktoré neprodukuje iba vzdelaných mladých ľudí, ale aj mladých ľudí s vyššou mierou duševnej gramotnosti.

Liga za duševné zdravie bude robiť všetko preto, aby si štát tento projekt adoptoval, priznal sa k nemu a aby naň vyčlenil aj potrebné financie. Zapojením sa do Koalície škôl za duševné zdravie nám pomôžete vytvoriť tlak na štát, aby prijímal rozumné riešenia. Liga s týmto postupom má pomerne rozsiahle skúsenosti a radi by sme ich využili aj pri realizácii a rozširovaní tohto programu.

Program odštartoval prednáškou Prof. Petra Fonagyho, ktorý je CEO Anna Freud Centre for Children and Families na konferencii Ligy za duševné zdravie dňa 8.10.2021.  Prof. Fonagy vysvetlí, prečo je program dôležitý a aká je jeho úloha pri dosiahnutí vyššieho cieľa, za ktorý Liga bojuje – aby naša spoločnosť ako celok bola duševne zdravšia.

Program sa skladá z piatich základných častí, ktoré budeme postupne zverejňovať a dopĺňať. Niektoré zdroje informácií nie je možné lokalizovať do Slovenčiny, pretože sa výslovne týkajú prostredia vo Veľkej Británii. Tieto zdroje neprekladáme, rovnako ako odkazy na workshopy a tréningy. Tie nechávame v anglickej verzii priamo v odkaze na Anna Freud Centre for Children and Families. Pre tých z vás, ktorí vedia po anglicky, je to výborný zdroj na inšpiráciu. Liga bude do jednotlivých krokov postupne pridávať vlastný obsah – či už priamo pre žiakov a študentov, ktoré budú zadarmo k dipsozícii pre učiteľov aj samotných mladých ľudí, ale aj online kurzy, tréningy, workshopy a školenia. Prosíme o trpezlivosť s uvoľňovaním ďalších informácií. Ak nás štát podporí, budeme vedieť produkovať obsah rýchlejšie.

Prvý významný krok na ceste k transformácii na duševne zdravé školy je pridať sa ku Koalícii firiem za duševné zdravie a verejne tým deklarovať záujem o transformáciu. Tento krok nevyžaduje žiadne finančné prostriedky. Členstvo v Koalícii škôl najmä pre základné školy je možné koordinovať s Koalíciou miest za duševné zdravie, ktorá združuje ich zriaďovateľov.

Ak máte záujem o členstvo v Koalícii škôl za duševné zdravie, napíšte prosím na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk

Ako transformovať školy na duševne zdravé prostredia, nájdete tu:

  1. Riadenie zmeny
  2. Spoločná práca
  3. Porozumenie potrebám
  4. Osveta a popularizácia duševného zdravia
  5. Podpora učiteľov