Projekt

Kolobeh života

Liga za duševné zdravie stála tiež pri zrode úžasného projektu, z ktorého sa stalo silné občianske združenie, ktoré sa venuje smútkovému poradenstvu. Určite ste už počuli, že zomrel starý človek a príbuzní až potom veľmi smútia a ľutujú, že nemali čas sa s ním aspoň porozprávať. Že syn nestihol povedať otcovi, ako ho má rád. Starý ľudia sa chcú rozprávať o tom, čo ich trápi – ako každý. A ich trápi umieranie. Ale my, mladší, sa ešte nechceme rozprávať o smrti, preto ich hrešíme, že oni nás ešte prežijú a podobné hlúposti. Skúste sa s ľuďmi zhovárať o tom, o čom oni potrebujú. Možno zistíte, že aj o smrti sa dá celkom v pokoji a možno filozoficky hovoriť.

www.kolobehzivota.sk a s jeho zakladeteľkou PhDr. janou Pitkovou sme pripravili viacero zmysluplných projektov.

KE KOŘENŮM – workshop na tému prírodné pohrebníctvo. Ak vás táto téma zaujíma, viac sa dozviete na www.kekorenum.cz, www.lesvzpominek.cz

„PRACOVNÉ STRETNUTIE O SMÚTENÍ“ – Kolobeh života a Liga za duševné zdravie prizvali všetkých odborníkov, ktorí sa na Slovensku venujú téme smútenia a smútkového poradenstva – psychológov, psychiatrov, ľudí z pomáhajúcich profesií ako napr. z Plamienka, či ľudí, ktorí pracujú v hospicoch, a profesionálov z pohrebníckych služieb. Prizvané boli aj kolegyne z Prírodného pohrebníctva z Prahy, ktoré sa už roky venujú alternatívnym formám pochovávania. Všetci odborníci sa zhodli, že sa na poli starostlivosti o pozostalých robí veľmi málo a Liga za duševné zdravie sa bude snažiť v súlade s plánmi ministerstva zdravotníctva hľadať cesty, ako zlepšiť a nájsť nové formy práce s pozostalými. Mnohokrát sú to nezaopatrené deti, alebo celé rodiny, ktoré súrne potrebujú intervenciu.

SMRŤ AKO SÚČASŤ ŽIVOTA –
Doba si žiada mladých a krásnych, svet nemá slzy rád, sme zameraní na výkon a nepríjemnosti ako choroby a smrť sme vytesnili niekde za hranice našich svetov. No, a ak takto rozmýšľame, ta si koledujeme o prúšvih, lebo život taký nie je, svet takto nebeží: potom sa často dočkáme prudkého sklamania. Ak sme spojení s realitou a vieme, že v živote sú aj krásne aj škaredé dni, tak nás svet tak veľmi nedokáže sklamať či zaskočiť…

Narodenie aj smrť sú proste neuveriteľné zázraky a ľudia oddávna venovali týmto zázrakom čas aj svoju pozornosť. Rôzne filozofie a rôzne náboženstvá sa k narodeniu a k smrti stavajú rôzne a uľahčujú nám tak premýšľanie a možno aj strach z neznámeho. Vždy keď vám niekto umrie, máte možnosť sa na chvíľu zamyslieť nad životom, nad nesmrteľnosťou a nad tým, čo je naozaj v živote dôležité… ale naozaj dôležité …

Liga zorganizovala v spolupráci s občianskym združením Kolobeh života diskusiu v bratislavskom Véčku, na ktorej diskutovali zaujímaví hostia:

  • MUDr. Mária Jasenková, zakladateľka a riaditeľka Detského hospicu PLAMIENOK
  • Mgr. Monika Suchánska, zakladateľka prírodného pohrebníctva KE KOŘENŮM
  • Mgr.Jana Vyskočil, psychoterapeutka a dobrovoľníčka organizácie MODRÝ ANJEL
  • a PhDr. Jana Pitková z KOLOBEHU ŽIVOTA.