Projekt

Členstvo v Mental Health Europe

Mental Health Europe (MHE)

Mental Health Europe je európska mimovládna sieťová organizácia, ktorá sa zaviazala pozitívne podporovať duševné zdravie, predchádzať duševným poruchám v spoločnosti, zlepšovať starostlivosť o ľudí s psychickými ťažkosťami, presadzovať ich sociálne začlenenie a chrániť práva (aj bývalých) používateľov služieb starostlivosti o duševné zdravie, osôb s psychosociálnym postihnutím, ich rodín a opatrovateľov, na základe Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Liga za duševné zdravie je riadnym členom Mental Health Europe.

Mental Health Europe úzko spolupracuje s európskymi inštitúciami a medzinárodnými orgánmi s cieľom začleniť duševné zdravie do všetkých politík a ukončiť stigmu duševných porúch. Mental Health Europe zastupuje združenia a jednotlivcov v oblasti duševného zdravia vrátane používateľov služieb starostlivosti o duševné zdravie, profesionálov, poskytovateľov psychosociálnych služieb a dobrovoľníkov. Spolu so svojimi členmi MHE formuluje odporúčania pre tvorcov politík na vypracovanie takých politík, ktoré budú priaznivé pre duševné zdravie. MHE stavia užívateľov služieb starostlivosti o duševné zdravie do centra svojej práce, tak, aby zabezpečili, že v celej Európe bude počuť hlas ľudí, ktorí mali skúsenosť s duševnými poruchami. Liga za duševné zdravie je stálym a riadnym členom Mental Health Europe.

V roku 2021 sa historicky prvýkrát stala členkou Správnej rady MHE zástupkyňa z krajín V4, MUDr. Darina Sedláková, MPH, nominantka Ligy za duševné zdravie SR. Z tohoto úspechu sme veľmi šťastní a veríme, že spolupráca so sieťou inštitúcií v Európe prinesie prospešné nápady aj pre tvorbu našich národných stratégií v oblasti starostlivosti a ochrany duševného zdravia.

V roku 2022 MUDr. Darinu Sedlákovú na poste člena správnej rady MHE vystriedal riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR JUDr. Andrej Vršanský.