Projekt

Mental Health First Aid

Liga za duševné zdravie s finančnou podporou poisťovne UNIQA získala licenciu na program Mental Health First Aid na Slovensku a v Čechách.

Mental Health First Aid je celosvetovo mimoriadne úspešný a rozšírený program, ktorý vznikol v Austrálii a ktorý učí ľudí hovoriť o duševnom zdraví, rozumieť jeho hraniciam a limitom a zlepšuje orientáciu laikov v oblasti duševného zdravia.

Kurzy prvej pomoci v oblasti duševného zdravia (MHFA) sú súborom medzinárodne uznávaných a na dôkazoch založených akreditovaných školiacich programov, ktoré dodávajú jednotlivcom také vedomosti, zručnosti a sebadôveru, ktoré sú potrebné na podporu priateľa, člena rodiny alebo spolupracovníka s duševným problémom, ktorý práve prežíva psychickú krízu, alebo je v ohrození samovraždou.

Kurzy MHFA sú zaujímavé aj pre zamestnávateľov, ktorí posielajú svojich zamestnancov na tréningy, ktorých výsledkom je certifikát Mental Health First Aider. Vyškolený dospelý zamestnanec vie byť partnerom na diskusiu o duševnom zdraví vo vnútri pracovného prostredia, ale aj vo svojej komunite. Výcvikom je zabezpečené, že problémy nebagatelizuje, nedáva „dobré rady do života“, empaticky počúva a šíri osvetu, pochopenie a ľudskosť. Vyškolení zamestnanci nemajú byť prioritne z HR alebo zo vzdelávacích oddelení, ale naprieč najrôznejšími oddeleniami firiem. Niektoré firmy takto vyškolených ľudí nazývajú „dôverníkmi“ alebo „buddies“.

Vzdelávanie dospelých v oblasti duševného zdravia prostredníctvom zamestnávateľov očakáva podľa prieskumu Ligy za duševné zdravie 76% obyvateľov Slovenska. Program Mental Health First Aid je renomovaným programom, ktorého dopad a výsledky sú na celom svete zmerané a zdokumentované. Na Slovensku bude program nadväzovať na základnú osvetu a destigmatizáciu duševných porúch v pracovnom prostredí prostredníctvom aktivít pre zamestnancov združených v Koalícii firiem za duševné zdravie. Budeme radi, ak tento celonárodný projekt podporí aj štát, aby sa rozšíril rýchlejšie a bol dostupný pre všetkých.

Začiatok programu je predbežne plánovaný na polovicu roku 2022.

 

Viac informácií o programe nájdete tu: https://mhfainternational.org