Projekt

Mental Health First Aid

Liga za duševné zdravie sa s finančnou podporou poisťovne UNIQA uchádza o licenciu na program Mental Health First Aid na Slovensku a potenciálne v Čechách. Je to celosvetovo mimoriadne úspešný a rozšírený program, ktorý vznikol v Austrálii a ktorý učí ľudí hovoriť o duševnom zdraví, rozumieť jeho hraniciam a limitom a zlepšuje orientáciu laikov v oblasti duševného zdravia. Zamestnávatelia posielajú svojich zamestnancov na tréningy, ktorých výsledkom je certifikát Mental Health First Aider. vyškolený dospelý zamestnanec vie byť partnerom na diskusiu o duševnom zdraví vo vnútri pracovného prostredia, ale aj vo svojej komunite. Výcvikom je zabezpečené, že problémy nebagatelizuje, nedáva „dobré rady do života“, empaticky počúva a šíri osvetu, pochopenie a ľudskosť. Vyškolení zamestnanci nemajú byť prioritne z HR alebo zo vzdelávacích oddelení, ale naprieč najrôznejšími oddeleniami firiem. Niektoré firmy takto vyškolených ľudí nazývajú „dôverníkmi“ alebo „buddies“.

Vzdelávanie dospelých v oblasti duševného zdravia prostredníctvom zamestnávateľov očakáva podľa prieskumu Ligy za duševné zdravie 76% obyvateľov Slovenska. Program Mental Health First Aid je renomovaným programom, ktorého dopad a výsledky sú na celom svete zmerané a zdokumentované. Program v prípade, že certifikačný proces Ligy za duševné zdravie z centrály MHFA v Austrálii bude schválený, bude nadväzovať na základnú osvetu a destigmatizáciu pracovného prostredia prostredníctvom aktivít pre zamestnancov združených v Koalícii firiem za duševné zdravie. Budeme radi, ak tento celonárodný projekt podporí aj štát, aby sa rozšíril rýchlejšie a bol pre všetkých dostupný.

Začiatok programu je predbežne plánovaný na polovicu roku 2022.

 

Viac infromácií o programe nájdete tu: https://mhfainternational.org