Projekt

Okrúhle stoly

Veríme, že transparentná diskusia na témy, ktoré sa často uskutočňujú za zavretými dverami, vedia pohnúť zložité témy vpred. Pri verejných vyhláseniach sa predstavitelia štátu zaväzujú voči verejnosti. Otvorené diskusie sú v dlhodobo v DNA Ligy za duševné zdravie. Radi by sme rozšírili koncept diskusií na tému systémovej zmeny aj na jednotlivé aspekty systému starostlivosti o duševné zdravie súvisiace so záujmami našich členských organizácií.

Výsledkom takýchto verejných diskusných fór má byť jednak informovanie odbornej verejnosti, pacientov a tretieho sektora participujúceho na starostlivosti o duševné zdravie a jednak informovanie širokej verejnosti o krokoch a progrese systémovej zmeny.

Záznam z jednotlivých diskusií si môžete pozrieť tu:

1. Okrúhly stôl na tému: Ľudské práva a duševné zdravie

diskutujú PhDr. Jolana Kusá, MUDr. Marcela Barová a Doc. MUDr. Alexandra, PhD., MPH, Ing. Oľga Valentová

2. Okrúhly stôl na tému: Uplatňovanie práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky

diskutujú: JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Katarína Batková PhD., Mgr. Zuzana Vašičáková – Očenášová, MUDr. Marcela Barová, moderuje Ing. Oľga Valentová

3. Okrúhly stôl na tému: Diskriminácia a ochrana ľudských práv

diskutujú: JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Katarína Batková PhD., Mgr. Zuzana Vašičáková – Očenášová MSc., MUDr. Marcela Barová, moderuje Ing. Oľga Valentová

4. Okrúhly stôl na tému: Dodržiavanie ľudských práv sa týka aj ľudí s duševnými poruchami

diskutujú: PhDr. Jolana Kusá, MUDr. Marcela Barová, Mgr. Lenka Praznovská – Rušárová, Mgr. Katarína Farkašová, moderuje Ing. Oľga Valentová

5. Okrúhly stôl na tému: Ľudské práva pre každého. Poznáme ich?

diskutujú: Mgr. Anton Heretik, Mgr. Katarína Batková, PhD., Mgr. Zuzana Vašičáková – Očenášová, MSc., moderuje Ing. Oľga Valentová

6. Okrúhly stôl na tému: Alkoholizmus je vážna duševná porucha s podtitulom: Závislosti sú duševné poruchy, nezávisia od našej vôle

Diskutujú: MUDr. Ivan Novotný, MUDr. Alexandra Bražinová, PhDr. Jana Žemličková, moderuje Ing. Oľga Valentová

7. Okrúhly stôl na tému: Nočné pomočovanie u detí

Diskutujú: MUDr. Andrea Černianska, MUDr. Terézia Rosenbergerová, moderuje Ing. Oľga Valentová

8. Okrúhly stôl na tému: Kto sa stará o duševné zdravie detí na školách? S podtitulom: Problémy s psychickým zdravím detí v procese vzdelávania.

Diskutujú: Prof. Eva Gajdošová, PeadDr. Mária Barancová, Doc. Marta Valihorová, moderuje Ing. Oľga Valentová

9. Okrúhly stôl na tému: ADHD a autizmus sú najznámejšie detské duševné poruchy S podtitulom: Hyperknetická porucha a poruchy autistického spektra, ktoré trápia deti, rodičov aj učiteľov

Diskutujú: MUDr. Ján Šuba, MUDr. Terézia Rosenbergerová, PhDr. Táňa Majerníková, PhDr. Igor Lukáč, PaedDr. Mária Koščová, Kateřina Nakládalová, moderuje Ing. Oľga Valentová

10. Okrúhly stôl na tému: Chcem byť dobrá mama/otec s podtitulom: Prečo je dôležitý vzťah medzi rodičom a dieťaťom v útlom veku

Diskutujú: MUDr. Jozef Hašto, MUDr. Peter Kaščák, Mgr.Dominika Bednárova, Mgr.Daniela Husovská, MUDr. Ivana Kušnierová, diskusie sa zúčastnila sa aj Mária Čírová, moderuje Ing. Oľga Valentová