Projekt

Osveta s dobrovoľníkmi

Vzťahy vytvárajú dôveru, ktorá je vzácnym artiklom v oblasti duševného zdravia. Nedôvera je základom pre stigmu. Preto ak rešpektovaný člen komunity šíri osvetu o duševnom zdraví, môže byť prenos informácií rádovo efektívnejší ako v prípade neosobných sebelepších mediálnych kampaní. Optimálny systém by mal napájať komunitné aktivity na celonárodné kampane. Presne to sa snaží Liga pripraviť.

Prvou lastovičkou je Medzinárodný deň duševného zdravia 2020, v ktorom chceme zaangažovať širokú odbornú verejnosť a laickú aktívnu verejnosť, aby spolupracovali pri šírení osvety. Ďalšou zásadnou skupinou dobrovoľníkov, ktorí nie sú profesionálnymi psychológmi ani psychiatrami a vedia výrazne šíriť osvetu, sú učitelia. Skupín, ktoré však vedia pozitívne ovplyvňovať svoje komunity, je však omnoho viac.

Nemáme ambíciu vymyslieť len ďalší projekt, ktorý zahynie s nedostatkom financovania z osobitného grantu. Vytvárame systém, ktorý bude mať podporu štátu a sponzorov tak, aby bol dlhodobo udržateľný a aby vytvoril bázu informovaných ľudí, ktorí budú ďalej šíriť osvetu cez svoje osobné väzby.

Reálnym nebezpečenstvom takéhoto prístupu je možný kompromis v oblasti kvality poskytovaných informácií. Úbytku kvality je možné zabezpečiť kontinuálnych vzdelávaním a podporou dobrovoľníkov a ambasádorov.

Projekt má podporu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Slovenskej komory psychológov, No More Stigma, Coaching + a iných organizácií, ktoré spoločne vytvoria curricullum pre dobrovoľníkov, ktoré bude zasadené do zrozumiteľného systému výberu a podpory dobrovoľníkov – aby hovorili pútavo to, čo majú a aby nehovorili to, čo nemajú.

Ak viete pomôcť s organizáciou a tvorbou takéhoto projektu, napíšte nám sem.

Ak viete pomôcť s organizáciou a tvorbou takéhoto projektu, napíšte nám na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk

Ak by ste chceli byť dobrovoľníkom šíriacim osvetu o duševnom zdraví vo svojej komunite, meste, škole alebo firme, napíšte nám na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk