Projekt

Podpora príbuzných

Príbuzní ľudí s duševnou poruchou nemajú takmer žiadnu systematickú podporu. Pacientske organizácie a angažovaní odborníci sa snažia v tejto oblasti pomáhať, ale pohybujú sa v prostredí, ktoré ich snahu nijako nepodporuje. Prostredie, v ktorom trávime čas, pritom nepodmieňuje len prejavy duševných porúch, ale predurčuje do veľkej miery aj čas a formu, kedy sa človek obráti na odborníka na duševné zdravie.

Veríme, že má zmysel nielen zvyšovať informovanosť a vzdelávať príbuzných, aby vedeli lepšie pomôcť svojim blízkym, ale že rodinné a komunitné prostredie je kľúčovým nástrojom prevencie. Pomoc a podpora v tomto štádiu nemusí byť len striktne profesionálna. Ľudský prístup a podpora angažovaných dobrovoľníkov aj podľa psychiatrov dokáže niekedy (najmä pri skorých štádiách duševných porúch) viac, ako odborník bez vzťahu k človeku, ktorý mu pomáha.

Združujeme odborníkov, nadšencov a organizácie, ktoré sa v tejto téme cítia silní s cieľom vytvoriť celonárodný program podpory príbuzných ako formu psychosociálnej starostlivosti, ktorej ambíciou je zlepšiť prevenciu aj starostlivosť o príbuzných, ktorí sa najlepšie vedia postarať o tých, ktorí potrebujú podporu pri duševnej poruche alebo jej symptómoch.

Hľadáme najlepší systémový spôsob, ako pre príbuzných zabezpečiť takú psychosociálnu podporu, ktorá najefektívnejším spôsobom pomôže nielen príbuzným, pacientom, ale aj komunitám a spoločnosti. Váhou Ligy budeme presadzovať riešenie voči štátu tak, aby v nadväznosti na osvetové aktivity sa projekt podpory príbuzných stal významným nástrojom prevencie v oblasti duševného zdravia.

Pridajte sa k nám, ak máte pocit, že máte nápad, ktorý stojí na to a napíšte nám na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk