Projekt

Prednášky, workshopy – celoživotné vzdelávanie

Našou misiou je osveta v oblasti duševného zdravia a preto dostávame veľa žiadostí o zorganizovanie prednášok alebo workshopov vo firemných kolektívoch, na školách či v rámci verejných akcií. Pravidelne sa zúčastňujeme na najväčšom letnom festivale POHODA, kam prinášame kus duševnej pohody aj s radami od našich odborníkov.

V prípade záujmu o prednášku alebo workshop na tému Duševné zdravie – nás môžete kontaktovať na tejto mailovej adrese dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk