Projekt

Prieskumy o duševnom zdraví

Prečo Liga za duševné zdravie robí prieskumy o duševnom zdraví?

V našej práci a tvrdeniach sa snažíme byť exaktní a opierať sa o relevantné zdroje. Pri komunikácii sa opierame o zdroje štatistík z Národného centra zdravotníckych informácií. Samozrejme, chýbali nám aj iné výsledky ako len počet hospitalizovaných či počet novodiagnostikovaných ochorení. Preto sme sa rozhodli ísť do vlastných prieskumov. Pre svoje odhodlanie sme našli spoľahlivého partnera prieskumnú agentúru 2 muse, ktorá pre nás realizuje zber dát a informácií a následne ich dáva do súvislostí, vďaka ktorým sa nám darí lepšie porozumieť stavu duševného zdravia na Slovensku.

Zdvorilo vás žiadame, aby ste pri citáciách z našich výskumov vždy korektne uvádzali zdroj Liga za duševné zdravie a prieskumná agentúra 2muse. Ďakujeme vám.