Projekt

Program Stronger Roots

Projekt League for Mental Health in Slovakia 2.0 bol podporený z programu Stronger Roots.

Stronger Roots je program, ktorý organizuje na Slovensku OSF Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, a ktorého cieľom je budovanie konstituentov, teda širokej skupiny podporovateľov, ktorí majú vnútorne posilňovať misiu organizácie a ktorí zároveň majú šíriť jej posolsvo a víziu ďalej vo svojich komunitách a spoločnosti.

Projekt League for Mental Health in Slovakia 2.0 bol podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.

Liga za duševné zdravie získala z tohto programu grant vo výške 30.000 EUR, ktorý používa na to, aby vybudovala svoje vnútorné kapacity, správne nastavila svoju stratégiu rozvoja, ktorá sa prejavuje v dosiahnutí troch základných cieľov:

  1. realizácia takých kampaní, ktoré rozšíria tému duševného zdravia v čo najširšej spoločnosti tak, aby bol vytvorený rozumný tlak na politikov, aby sa téma duševného zdravia stala politickou prioritou a aby sa téma ako priorita dlhodobo udržala vo vnímaní obyvateľov a politikov;
  2. zapojenie dobrovoľníkov do šírenia osvety tak, aby Liga využila široký záujem spoločnosti a aby vytvorila strešné aktivity, pod ktoré bude možné začleniť aktivity angažovaných  jednotlivcov aj organizácií, v neposlednom rade členských organizácií Ligy za duševné zdravie SR;
  3. organizácia takého podujatia, ktoré podporí vyššie uvedené ciele rozumným spôsobom tak, aby nebolo len jednorázovým podujatím, ale aby získalo pozornosť verejnosti aj expertov a prispelo k jednotnému presadzovaniu reformného úsilia, ktorého výsledkom má byť, aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala aj na Slovensku štandardom.

Grant je mimoriadne netradične nastavený, ide mu o sledovanie dopadu a nie o porovnávanie jednej tabuľky s druhou bez toho, aby sledoval zmysluplnosť vynaložených prostriedkov. Z tohto hľadiska je na Slovensku v prostredí zdeformovanom eurofondovou nezmyselnou byrokraciou mnohokrát zabraňujúcou realizácii dobrých myšlienok, skutočne výnimočným počinom. Veríme, že podobné výzvy budú na Slovensku pribúdať a s donormi čoraz viac budeme môcť diskutovať o skutočnom zmysle našich aktivít a o hľadaní najlepších a najefektívnejších spôsobov na ich dosiahnutie.