Projekt

Športujeme spolu o dušu

Telesné a duševné zdravie spolu úzko súvisia. nedajú sa od seba oddeliť. Zlepšenie telesnej kondície má veľký vplyv na kondíciu duševnú a naopak. Preto má zmysel sa hýbať, športovať a rozvíjať svoje telo, rovnako ako má zmysel rozvíjať svoju dušu.

Na základe výskumu, ktorý pre Ligu za duševné zdravie robila agentúra 2muse, ľudia ako najčastejšie aktivity na zlepšenie a udržanie svojho duševného zdravia uviedli práve šport v rôznych podobách.

Súhlasíme.

Vyzývame preto zamestnávateľov – či už z verejného alebo súkromného sektora, aby motivovali svojich zamestnancov k tomu, aby sa hýbali. V spolupráci s aplikáciou iWatt preto uvádzame projekt Športujme spolu o dušu. Do iniciatívy sa môže zapojiť za poplatok 500 EUR každá firma (1.000 EUR ak ide o firmu nad 250 zamestnancov). Poplatok za účasť podporí Ligu za duševné zdravie v jej boji za duševne zdravšiu spoločnosť na Slovensku. Zamestnanci môžu behať, chodiť, bicyklovať alebo iným spôsobom sa hýbať za dobrú vec.

Aplikácia iWatt bude po zadaní kódu pre každého zapojeného zamestnávateľa počítať celkový počet kilometrov (iWattov). K dispozícii bude priebežný stav a poradie firiem. Aby menšie firmy neboli diskriminované oproti väčším, bude sa počítať priemer prejdených kilometrov prepočítaný na jedného zamestnanca. Aj firma s 10 pracovníkmi tak vie vyhrať nad firmou so 6.000 pracovníkmi.

Víťazi na prvých troch miestach sa zaväzujú zdvojnásobiť svoj príspevok Lige. Tým budú motivovať zamestnancov, aby súťaž vyhrali.

Najbližšie projekt spúšťame na jeseň 2022 v rámci Dní duševného zdravia.

Do súťaže doposiaľ zapojili tieto firmy:

  • Novartis
  • Aspiro
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • UNIQA

 

Pozrite si záznam z diskusie Športujeme spolu odušu

PODUJATIE SA KONALO V RÁMCI FESTIVALU DNI NEZÁBUDIEK 2021

Pohyb a šport úzko súvisia s duševným zdravím. Pripravili sme projekt na rozpohybovanie zamestnancov firemných kolektívov pre dobrú vec. Na tejto diskusii vám odborníci aj športovci predstavia triezvy pohľad na šport a na jeho súvis s duševným zdravím, ako sa športom dá ovplyvniť duševná kondícia a opačne.

Moderuje Šarkan, a jeho hostia sú:

Martin Mazúr – ultramaratónec,
Miroslav Dlhoš – fyzioterapeut,
Michaela Bednáriková – športová psychologička,
Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie,
Walter Quallich z iWatt.

Výťažok z akcie bol poukázaný Lige za duševné zdravie na financovanie projektov v oblasti duševného zdravia, okrem iného aj na zachovanie non-stop prevádzky Linky dôvery Nezábudka.

Výsledná listina podujatia Športujeme o dušu 2021.

Zo srdca ďakujeme všetkým firmám a zamestnancom, ktorí sa zúčastnili nášho charitatívneho športového podujatia. Veľmi si to vážime. Opäť sa ukázal význam komunity a dobrých medziľudských vzťahov. Všetkým ďakujeme a blahoželáme!