Projekt

Verejné diskusie Ligy za duševné zdravie

Verejné diskusie Ligy za duševné zdravie vznikli z potreby komunikovať o dôležitých témach sektoru. Sú určené ako pre odbornú, tak aj pre širokú verejnosť.

Záznamy verejných diskusií

Verejná diskusia – Programy na zlepšenie duševného zdravia spoločnosti

Medzinárodná konferencia Ligy za duševné zdravie „Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti na Slovensku“ s podporou prezidentky, premiéra a ministra zdravotníctva odštartovala preventívne programy Ligy za duševné zdravie, ktoré na hlavnú otázku odpovedajú.

Ako a kedy začnú, kam budú smerovať a čo majú dosiahnuť v komunitách a spoločnosti, budú hovoriť účastníci jednotlivých programov združených v Koalícii firiem, miest a škôl za duševné zdravie.

Moderuje: Peter Šarkan Novák

Diskutujú: zástupca o.z.ODOS združujúceho ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou MUDr. Dagmar BREZNOŠČÁKOVÁ, PhD.

Z Koalície škôl za duševné zdravie psychologička Mgr. Hana ŠÁNDOROVÁ z Gymnázia C.S.Lewisa

Z Koalície firiem za duševné zdravie za spoločnosť UNIQA Katarína STRÝČKOVÁ 

Za Ligu za duševné zdravie a Koalíciu miest za duševné zdravie Andrej VRŠANSKÝ.

Verejná diskusia – Vyhorieť môže každý.

PODUJATIE ORGANIZOVANÉ V SPOLUPRÁCI POWERED BY UNIQA

Syndróm vyhorenia sa netýka len ľudí vo vysokom manažmente firiem. Vyhorieť môžu učitelia, lekárky, sociálni pracovníci, vodiči autobusu aj rodičia v domácnosti, ľudia najrozličnejších profesií a povolaní. Najmä tí, v pomáhajúcich profesiách. Vyhorieť môžu ľudia v produktívnom veku, ale aj ľudia starší, študenti či žiaci.

♦ Ako rozpoznať vyhorenie od obyčajnej únavy?
♦ Aké príznaky, ktoré vysiela naše telo a psychika, sú signálom blížiaceho sa vyhorenia?
♦ Čo sa môže stať, aj ich budeme dlhodobo ignorovať?
♦ Ako si na seba a svoju duševnú pohodu začať dávať pozor a udržať si tak dobré zdravie?

V ďalšej z verejných online diskusií Ligy za duševné zdravie „powered by UNIQA“ budú diskutovať ľudia, ktorí syndróm vyhorenia zažili na vlastnej koži:

Ondřej SYNEK – bývalý český reprezentant, olympijský medailista a majster sveta vo veslovaní

Zuzana ŠIMEKOVÁ – právnička, zakladateľka Centra duševného zdravia INLY

Martin ONDREJKOVIČ – psychiater a psychoterapeut z Kliniky duševného zdravia Calma

Moderuje: Katarína STRÝČKOVÁ

Verejná diskusia – Duševné zdravie ako nástroj na zlepšenie spoločnosti.

PODUJATIE V RÁMCI FESTIVALU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DNI NEZÁBUDIEK 2021

Môže byť lepšia starostlivosť o duševné zdravie nástrojom pre zlepšenie stavu spoločnosti? Nedostatočná systémová starostlivosť o duševné zdravie rovnako ako postoj verejnosti k tejto hodnote sú dlhodobo podceňované, čo má za následok horšie zvládanie záťažových situácií, ktoré nám priniesla pandémia. Narastá agresivita, spoločnosť sa polarizuje a masovo podlieha konšpiráciám. Kde je hranica duševného zdravia a ochorenia? Ktoré vládne stratégie doposiaľ priniesli merateľné zlepšenie duševného zdravia našej spoločnosti a ako spraviť Slovensko odolnejšie voči stresu?

Touto zaujímavou diskusiou vás prevedie moderátor:
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – redaktor časopisu .týždeň, sociálny pracovník

Pozvanie do diskusie prijali:
PhDr. Silvia Porubänová – výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, sociologička
Doc.JUDr. Andrea Erdösová – správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti, právnička
Mgr. Martin Miler – klinický psychológ

Spoluorganizátori podujatia sú: Denník N .týždeň

Verejná diskusia – Ako reagovať na kybernetickú šikanu?

Kybernetická šikana, správanie, ktorým agresor svoju obeť zosmiešňuje, ponižuje, obťažuje, zastrašuje alebo jej inak vedome ubližuje v kybernetickom priestore, sa stala fenoménom aj na školách. Pre psychiku detí a mladých ľudí predstavuje veľkú záťaž a zanecháva na nej značné emocionálne rany – psychosomatické ťažkosti, poruchy správania, traumu aj depresiu.

Až 60 percent rodičov pritom nevie, ako svoje deti naučiť vedieť sa takýmto útokom brániť.

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie a inými odborníkmi organizuje UNIQA ďalšiu verejnú online diskusiu, tentokrát venovanú práve fenoménu kyberšikany a tomu, ako jej čeliť.
Moderátorka: Katarína Strýčková
Diskutujú:
– Mgr. Hana Šándorová, psychologička, školská psychologička, Bilgym C.S. Lewisa Bratislava
– Doc. Mgr. Kamil Kopecký,PhD., vysokoškolský pedagóg, odborník na oblasť rizikového správania v prostredí internetu, Česká republika
– Mgr. Kateřina Schmidová, vedúca Rodičovskej linky a E-mailovej poradne RL, Česká republika

Verejná diskusia – Prínos sociálnej práce v starostlivosti o duševné zdravie

Postavenie sociálnej práce v systéme starostlivosti o duševné zdravie je desiatky rokov zaznávané. Sociálni pracovníci sa často vnímajú skôr ako administratívni pracovníci bez ambície participovať na prevencii, liečbe a rehabilitácii ľudí s duševným ochorením.
Pomyselné nožnice medzi rezortmi zdravotníctva a sociálnych vecí sa stále viac roztvárajú v neprospech prijímateľov našej pomoci.
Mnohí psychiatri a psychológovia pritom uznávajú potrebu odpútania sa iba od medicínskeho prístupu k ľuďom s duševným ochorením, sociálni pracovníci naviac sprevádzajú týchto ľudí aj na miestach a v životných situáciách, kam sa psychiater ani psychológ štandardne nedostanú.
Ako môže pomôcť sociálna práca v starostlivosti o duševné zdravie a ľuďom s duševnou poruchou?
Môže sa sociálny pracovník stať psychoterapeutom? Ak áno, tak s akými kompetenciami?
Akú reformu systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku potrebujeme?
Diskusiu moderuje:
prof. PhDr. Michal Oláh – redaktor časopisu .týždeň, sociálny pracovník
Hosťami diskusie sú:
Mgr. Katarína Mažárová – predsedníčka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
Doc.PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – riaditeľka Trojlístok n.o., sociálna pracovníčka
MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD. – vice-prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, výkonná riaditeľka ODOS o.z., psychiatrička a psychoterapeutka
Mgr. Marek Roháček – predseda Návrat o.z, sociálny pracovník
Mgr. Vladimír Hambálek – Coachingplus, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, sociálny pracovníka a psychoterapeut

Verejná diskusia – Prečo psychickú nepohodu zväčša nevidieť?

Počet pacientov s psychickými ochoreniami sa za uplynulých 15 rokov na Slovensku strojnásobil. Rapídne sa zvýšil počas pandémie, pričom najviac postihnutí sú mladí ľudia.
Výrazná väčšina ľudí s psychickými problémami sa bojí vyhľadať odbornú pomoc v obave zo stigmatizácie, hanby a strachu, ako ich chorobu bude vnímať okolie. Mnohí radšej skrývajú svoje skutočné pocity a navonok sa snažia pôsobiť sebavedomo, spokojne a veselo. Aká je však cena takéhoto predstierania?
V diskusii sa budeme rozprávať o tom, prečo je pretrvávajúca stigmatizácia duševnej nepohody a chorôb nebezpečná, ako môžeme prejaviť autentický záujem o človeka, ktorý sa nám zdôverí so svojou duševnou nepohodou a pozrieme sa aj na stav starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a v Českej republike.
Diskutujúcim online bude PhDr. Petr Winkler, PhD., riaditeľ, Národní ústav duševního zdraví, Česká republika
V štúdiu bude diskutovať Andrej Vršanský, Liga za duševné zdravie a Katarína Strýčková.

Verejná diskusia – Tlak väčšiny na duševné zdravie menšiny

Témou tejto verejnej diskusie je TLAK VÄČŠINY NA DUŠEVNÉ ZDRAVIE MENŠINY.

Ako vplývajú predsudky väčšiny na duševné zdravie menšiny? Čo je to menšinový stres? Čo spôsobí jedno vyhlásenie politika alebo verejne známej osoby na tému LGBTQI+ komunity? Aké mýty sú spojené s touto komunitou? Ako sa ku komunite stavajú samotní lekári a pomáhajúce profesie?
Diskusiu moderuje: Braňo Dobšinský
Diskutujú:
Hana Smitková – psychologička
Andrej Kuruc – psychológ
Mária Matisová – psychiatrička

Verejná diskusia – O sexuálnom zneužívaní detí

Témou verejnej diskusie bola spoločnosťou tabuizovaná téma sexuálneho zneužívania detí. Súčasná diskusia je síce zameraná viac na aktuálny prípad a otázku zotrvania v politickej funkcii politika Heráka, ale to je len malý aspekt problému. K zneužívaniu dochádza napríklad aj v rodinách, školách, cirkvi, športových oddieloch a rekreačných zariadeniach. Koľko percent obetí sa dočká pomoci a koľko spravodlivosti? Ako pomôcť a pristupovať k obetiam a ako k páchateľom? Existuje účinná prevencia? A dá sa zmeniť postoj spoločnosti?
Moderátorka diskusie: Ria Gehrerová, Denník N
Diskutujú:
psychologička Mgr. Mária Vargová,
terapeutka Mgr. Daša Malíková,
psychiater MUDr. Daniel Ralaus,
právnik Mgr. Matúš Kanis a
psychologička Mgr. Ľubomíra Mrázová

Verejná diskusia – Budúcnosť liniek pomoci

Čo robia linky pomoci? Prečo existujú? Na akých základoch stoja? Aký je rozdiel medzi službami liniek a službami psychológov a psychoterapeutov? Čo linky trápi a čo potrebujú? Aká je ich budúcnosť na Slovensku? Tentoraz sa so zástupcami liniek pomoci rozprávame o ich práci a ako vidia svoju existenciu na Slovensku v budúcnosti.
Moderátor: – Šarkan
Diskutujú: Eva Dzurindová – Linka detskej istoty
Milan Regec – Krízová linka Modrý anjel
Monika Martinezová – Linka dôvery Nezábudka
Danka Lovašová – Linka detskej dôvery
Katarína Klincová – Linka Liga proti rakovine
Andrej Vršanský – Liga za duševné zdravie

Verejná diskusia o psychickom násilí

Rozpoznať fyzické násilie je často náročné. Ako je to ale psychickým násilím? Existuje akceptovateľná miera psychického násilia? Čo mám robiť, ak ma niekto psychicky týra? Kam sa obrátiť? Pomáha právny poriadok chrániť sa pred psychickými predátormi? Ako ochrániť skupiny ako sú ženy, deti, seniori aj ostatných? Aké následky má psychické násilie na duševné zdravie?
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová
Diskutujúci: JUDr. Viliam Karas, PhD. – predseda Slovenskej advokátskej komory
Mgr. Daša Malíková, PhD. – Alej poradenské centrum
Mgr. Monika Martinezová – riaditeľka Linky dôvery Nezábudka
Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská – Linka detskej istoty
Mgr. Matúš Kanis – advokát a lektor Kliniky domáceho násilia
Ak potrebujete pomôcť alebo sa poradiť, neváhajte a volajte kedykoľvek Linku dôvery Nezábudka 0800800566 (www.linkanezabudka.sk) alebo píšte na kontakty uvedené tu: www.advokatinavasejstrane.sk.

Verejná diskusia o pomoci štátu linkám dôvery

Pre kvalitu života pacientov je dôležité, aby reformy, ktoré sa týkajú zmeny starostlivosti o duševné zdravie boli vytvárané systémovo, odborne a po vzájomnej diskusii.
Preto Liga za duševné zdravie iniciovala takúto verejnú diskusiu a pozvala kľúčových partnerov, aby v konštruktívnej debate priblížili Plán obnovy v oblasti duševného zdravia a debatovali o možných pripomienkach.
Sme nesmierne vďační, že úlohy moderátora sa zhostil Braňo Dobšinský z Aktuality.sk a že pozvanie prijali aj vzácni hostia z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a zo Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Ďakujeme aj všetkým odborníkom z radov psychiatrov a psychológov, že sú ochotní s nami konštruktívne diskutovať. Takisto si vážime všetky pripomienky našich členských združení, o ktoré sa s nami delia.
Je nám cťou byť vašim hlasom. Výsledkom má byť predsa dielo, ktoré má priniesť toľko očakávané lepšie podmienky pre starostlivosť o duševné zdravie ľudí na Slovensku.

Účastníci diskusie:
Braňo Dobšinský – moderátor
MUDr. Peter Šomšák – vedúci oddelenia duševného zdravia MZ
Mgr. Viktor Svetský, PhD. – vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie MZ
MUDr. Peter Breier – psychiater a člen správnej rady Ligy za duševné zdravie
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. – viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej komory
JUDr. Andrej Vršanský – Liga za duševné zdravie

Príprava verejných diskusií bola podporená aj cez projekt „Interná komunikačná platforma Ligy za duševné zdravie“ podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujeme.