Projekt

Vydávanie edukačných letákov pre laickú verejnosť, pre pacientov aj príbuzných

Aj v dnešnej technicky vyspelej dobe pomáhajú naše letáky zoznámiť sa s jednotlivými duševnými poruchami. Napísané samotnými odborníkmi, ale prístupným jazykom, distribuované do čakární psychiatrov, do nemocníc, v rámci rôznych akcií.

Témy letákov vydávaných Ligou za duševné zdravie:

 • Desatoro duševného zdravia
 • Depresia
 • Úzkostné a fóbické poruchy
 • Schizofrénia
 • Samovražda
 • Duševné zdravie detí
 • Návrat domov
 • Telesné a duševné zdravie
 • Smútenie
 • ADHD
 • Ľudské práva
 • Alkoholizmus
 • Poruchy príjmu potravy

Edukačné letáky na stiahnutie:

Vydanie letákov finančne podporila spoločnosť Janssen.