Projekt

Výzva pacientskych organizácií

V roku 2019 za výraznej podpory Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a jej prezidentky MUDr. Ľubomíry Izákovej sa pacientske organizácie, ktoré pôsobia v oblasti duševného zdravia na Slovensku spojili, aby Ministerstvu zdravotníctva spoločne prezentovali priority na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o pacientov s psychickými ochoreniami. Nižšie uvádzame znenie výzvy, ktorú okrem Ligy za duševné zdravie SR podporili aj Otvorme dvere, Otvorme srdcia – ODOS, No more stigma Slovensko, ZPP Radosť, o.z. Šťastie si ty, o.z. Mozaika, o.z. SANARE, o.z. INTEGRA, o.z. Omega, o.z. DOTYK, o.z. POZDRAV.

Liga má systémovú prácu s členskými združeniami ako prioritu.

Výzva pacientskych organizácií