20. 09. 2018 Nezaradené

Projekt o poruchách príjmu potravy Chuť žiť

Liga za duševné zdravie SR sa stala odborným garantom projektu so zameraním na poruchy príjmu potravy pod názvom CHUŤ ŽIŤ.

Dušou a iniciátorom projektu je Valentína Sedíleková.

Projekt má niekoľko častí. Prvá je celoslovenská edukačná kampaň, ktorá zahŕňa média, predovšetkým internet. Mala by šíriť prevenciu, tému PPP odtabuizovať a poukázať, že je to akútny problém, ktorý sa musí začať riešiť. Taktiež bude ľudí vzdelávať, čo PPP naozaj sú, búrať mýty a viesť k porozumeniu chorých. Druhá pokrýva pacientov a odborníkov. Prostredníctvom projektu by sme radi ľudí naučili rozoznávať príznaky a namotivovali ich, aby vyhľadali lekársku pomoc. Zároveň vytvorí celoslovenskú sieť špecialistov, čo zahŕňa psychiatrov, psychológov, výživových poradcov, liečebné inštitúcie a organizácie venujúce sa duševnému zdraviu. Vďaka tejto sieti budeme vedieť poslať chorých k odborníkovi, ktorého si nájdu na projektovej stránke. Na stránke budú môcť ľudia nájsť lekára, s ktorého menom bude uvedená adresa a kontaktné údaje. Okrem toho bude stránka zahŕňať kompletné informácie o PPP, o projekte a jeho aktivitách, online poradňu a rôzne odkazy. Treťou časťou je komplexný balík edukačných aktivít, ako sú benefičné koncerty, workshopy na školách, verejné diskusie, prednášky (pedagógovia, tréneri, športovci…), osobnú propagáciu projektu na rôznych podujatiach, natáčanie videií, robenie proma, či menšie aktivitky ako výstava obrazov maľovaných chorými a pod.

Projekt chce okrem toho vytvárať komunity ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú byť zdraví, v spolupráci s internetovou poradňou Ipčko bojovať proti Pro-Ana skupinám a zastrešovať dobrovoľníkov, dať im nové skúsenosti a zariadiť, aby spolu s projektom rástli aj oni.

Viac informácií nájdete na stránke projektu https://chutzit.sk/