Dbajte na to, aby podpora a pomoc bola jasne a zrozumiteľne označená

Táto stránka obsahuje nasledovné informácie:

 • ako môžete podporiť zemestnanca školy, ktorý môže mať duševné problémy
 • iné organizácie, ktoré vedia pomôcť

Kontext

Ako sme dokumentovali na predchádzajúcich stránkach,  učitelia a iní zamestnanci škôl znášajú vysoké riziko stresu. Je veľmi pravdepodobné, že vo vašej škole bude mnoho ľudí, ktorí čelili duševným problémom v niektorom štádiu svojho života. To znamená, že je kľúčové byť schopný poskytnúť univerzálnu, cielenú a špecializovanú externú podporu a pomoc a navigáciu na takúto pomoc naprieč celou školou. Pomoc a navigácia by mala byť viditeľná pre všetkých zamestnancov a mala by byť v ideálnom prípade ľahko dostupná. Školy by mali pravidelne a jasne komunikovať voči zamestnancom o podporných programoch, ktoré sú k dispozícii vrámci školy a tiež mimo školy v rámci neziskových, regionálnych, alebo národných programov.

 

Ako komunikovať podporu pre zamestnancov

Komunikácia podporných nástrojov môže byť realizovaná rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • zabezpečte, že označenie vo vašom prostredí je jasné a dostupné, napríklad na nástenkách alebo obrazovkách v zborovniach a kabinetoch
 • vytvorte priestor pre oznamy o tréningoch, výcvikoch, informačných seminároch a rôznych osvetových aktivitách v priestoroch, kde sa zamestnanci pohybujú
 • označte priestory pre dodatočnú podporu a poradenstvo

 

Univerzálna podpora pre zamestnancov môže obsahovať:

 • vnútorná smernica ohľadom duševného zdravia zamestnancov (mala by byť súčasťou vyššej smernice alebo školeského poriadku alebo ako samostatný dokument)
 • schránky, do ktorých je možné anonymne vkladať nápady na zlepšenie etiky a zvládania modelových situácií
 • samostatné sedenia a priestor na formulovanie akýchkoľvek postrehov ohľadom duševného zdravia zamestnancov s lídrami tímov
 • Vyčlenený vyzický priestor na odpočinok (pozrite osobitnú príručku na túto tému priamo z Anna Freud Centre for Children and Famillies v Londýne:  Create a safe environment with designated ‚safe spaces‘ for pupils and staff)
 • Povzbudzovanie ku komunitným sociálnym aktivitám, ktoré nesúvisia s prácou
 • Ukážka lídrov ako sa starať sám o seba a povzbudenie k life-work rovnováhe.

 

Cielená podpora pre zamestnancov, osobitne pre tých, ktorí majú na starosti duševné zdravie, môže obsahovať:

 

  • supervízie
  • výcviky v oblasti duševného zdravia
  • povinná pravidelná kontrola stavu duševného zdravia na stretnutiach všetkých zamestnancov s využitím peer-to-peer model
  • Podujatia pre zamestnancov na podporu duševného stavu, napríklad pravidelné cvičenie jogy.

Podpora odborníkov pre zamestnancov (najmä pre tých, ktorí majú duševnú poruchu alebo jej príznaky) môže obsahovať:

 • Employee Assistance Programy ( napríklad takýto majú v Británii: Education Support).
 • Krízová intervencia – krízové linky
 • Odkazy na bezpečnosť pri práci z hľadiska duševného zdravia

 

 

Tu sú tipy, ktoré zozbierali tímy z duševne zdravých škôl v anglicku:

 

Zdroje priamo od autorov:

 

Template staff signposting poster

Print this poster and display in staff rooms with information for staff.

Education Support Helpline

The charity for the education workforce offers free, confidential help and support to school staff and run a helpline 08000 562 561.

Mental Health at Work

This website was curated by Mind, supported by The Royal Foundation. It is a first stop to find documents, guides, tips, videos, courses, podcasts, templates and information from key organisations across the UK, all aimed at helping individuals and organisations get to grips with workplace mental health.

Mentally Healthy Schools

These pages from our Mentally Healthy Schools site includes information about how to identify early signs of mental health difficulties and responding to a colleague who says they are unwell.

Reframing thoughts activity – This simple template can be used by anyone to identify unhelpful or negative thoughts, and try to reframe them in order to reduce their feelings of distress or anxiety.

Case study

Supporting mental health in a struggling school: a view from a headteacher

An anonymous case study from a Headteacher who endorses using the Education Support Partnership.