Integrujte duševné zdravie naprieč curriculom a kultúrou

Na tejto stránke nájdete nasledovné informácie:

 • ako integrovať duševné zdravie a wellbeing v prostredí celej školy
 • zdroje a podklady, ktoré vás môžu inšpirovať

 

Kontext

Samosprávy aj vláda naprieč Veľkou Britániou identifikovala jasnú potrebu integrovať duševné zdravie a wellbeing do učebných osnov škôl. The Department for Education in England publikovala balík podporných dokumentov pre všetky školy, aby ich povzbudila k výučbe o vzťahoch, pohlaviach a zdraví. Tieto podklady slúžia ako širší rámec, ktorého cieľom je napomáhať rozvoju žiakov a študentov v oblasti wellbeingu, budovaní odolnosti a združuje všetky existujúce informácie pre školy, vrátane tréningu pre učiteľov Mental Wellbeing (Jún 2020), príručku pre vedenie statutory guidance, príručku pre rodičov guides for parents a príručkku pre rodičov a náhradných rodičov pri vzdelávaní týkajúceho sa vzťahov engaging parents and carers in relationships education.

Kroky

Existuje mnoho spôsobov, ako prinášať informácie o duševnom zdraví a wellbeingu naprieč ekosystému, vnútornej kultúry a vzdelávacích osnov školy.

Vo všeobecnosti je veľmi dôležité, aby žiaci a študenti mali pravidelne príležitosti hovoriť otvorene o duševnom zdraví naprieč všetkými časťami školského prostredia. tým, že podporíte študentov, aby lepšie rozumeli ich vlastnému duševnému zdraviu a ako sa oň postarať (how to take care of it), môže škola povzbudiť úprimnejšie diskusie na tieto témy a znížiť stigmu, ktorá obklopuje tému duševného zdravia.

Školy to môžu realizovať napríklad nasledovnými spôsobmi:

 • emočné vzdelávanie cez existujúce programy neziskových organizácií – Zippyho kamaráti, Šialený? No a….
 • RSHE curriculum z Anglicka uvedené vyššie
 • propagácia dôležitých podujatí počas školského roka, napríklad Týždeň duševného zdravia detí vo Februári (Children’s Mental Health Week alebo Deň dušeného zdravia 10.októbra (World Mental Health Day)
 • organizácia týždňa duševného zdravia pre žiakov a zamestnancov
 • začlenenie tém duševného zdravia do ZRPŠ, stretnutí učiteľov, vedenia školy, komunikácie školy voči rodičom atď.
 • umožniť žiakom a študentom v malých skupinách hovoriť o duševnom zdraví a duševnom stave
 • povzbudzovanie k učeniu, ktoré nevedie výhradne k dosahovaniu cieľov
 • opakovaná navigácia pre žiakov a študentov, aby vedeli kde maú hľadať pomoc
 • sprístupnenie dokumentov, brožúriek, kníh a iných materiálov na tému duševného zdravia. Mnoho anglických zdrojov nájdete tu:  Reading Well.
 • ponuka rôznych obedových alebo poobedňajších a mimoškoských aktivít
 • povzbudzovanie študentov a žiakov, aby sa starali o svoje duševné zdravie kedykoľvek je to možné. Inšpiráciu nájdte tu: look after their own mental health and well being

Liga za duševné zdravie s podporou rôznych partnerov produkuje množstvo relevantného obsahu týkajúceho sa duševného zdravia. Viac kvalitných informácií bude nasledovať ako výsledok práce Koalície škôl za duševné zdravie. Liga zároveň podporuje existujúce projekty ako sú Zippyho kamaráti alebo Som na hlavu…no a čo?. Na tomto mieste teda okrem inšpirácie z Veľkej Británie nájdete aj originálny česko-slovenský obsah pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. je však dôležité si uvedomiť, že bez zmeny kultúry priamo na škole takýto obsah bude mať minimálny alebo žiaden zásah a zmysel. Preto je podobný obsah iba jedna z častí celého komplexu opatrení, ktorých výsledkom má byť transformácia škôl na duševne zdravé prostredia.

 

Zdroje priamo od autorov:

The CARE animation is aimed at all staff working in schools and colleges. It recognises the importance of supporting children and young people’s mental health , and offers a simple principle to remember; CARE: (Curious, Approachable, Refer, Empathy). An accompanying poster and guidance notes are available to download.

The CARE Animation – Guidance notes

The CARE Animation – Poster

Talking Mental Health (animation that comes with accompanying resources for ages 9-11)

We All Have Mental Health (animation that comes with accompanying resources for ages 11-14)

Schools in Mind 

A free network for school staff and allied professionals which shares practical, academic and clinical expertise regarding the wellbeing and mental health issues that affect schools.

Mentally Healthy Schools

This website brings together quality-assured information, advice and resources to help primary schools understand and promote children’s mental health and wellbeing.

On My Mind

On My Mind aims to empower young people to make informed choices about their mental health and wellbeing. Pupils and college students can access free resources and information about a range of topics including self-care, loss and bereavement, and shared decision making.

Mental health and wellbeing calendar – Autumn term 2020

A calendar of curriculum themes and occasions linked to mental health for the 2020 autumn term, with activity ideas and suggestions for each theme.

PSHE Association

PSHE Association produced teacher guidance on teaching about mental health and emotional wellbeing through a Department for Education grant.

They have set out an accompanying suite of 18 lesson plans and resources for key stages 1 to 4. Topics include teaching children and young people to describe emotions, discuss their anxieties and worries and develop coping strategies.

Stonewall Education Resources

Stonewall have created a library of resources for teachers including lesson plans, best practice guidance and toolkits which focus on LGBT inclusion. You can search a suite of resources including lesson plans for a variety of education settings (SEND, primary, secondary)