Postarajte sa o psychohygienu učiteľov

Táto stránka obsahuje nasledujúce informácie:

 • rozprávajte sa so zamestnancami o wellbeingu
 • vytvorenie plánu starostlivosti o duševné zdravie a wellbeing zamestnancov

 

Kontext

Všetci vieme, že byť učiteľom býva ako zamestnanie stresujúce.  The Health and Safety Executive definuje stres ako „nepríjmenú reakciu ľudí na prehnané tlaky alebo iné typy očakávaní od nich“. The UCL Institute of Education zistil, že vo Veľkej Británii má 1 z 20 učiteľov dlhodobé problémy s duševným zdravím.

Vysoká úroveň stresu spôsobuje utrpenie a ovplyvňuje výkon v práci aj jej retenciu. Zamestnávatelia majú v Británii povinnosť starať sa o svojich zamestnancov. To znamená, že musia robiť všetko čo sa rozumne robiť dá, aby podporovali zdravie, bezpečia wellbeing svojich zamestnancov. Podporovať zamestnancov, aby hovorili o svojich zážitkoch, navrhovali kroky, ktoré uspokoja ich potreby a včleniť takéto kroky do dlhodobej stratégie a plánov školy, je kľúčovým momentom pri tvorbe a implementácii celoškolského prístupu k duševnému zdraviu a wellbeingu.

 

Rozhovory so zamestnancami o wellbeingu

Správa Anna Freud Centra pre Deti a Rodiny ‘Ten Steps Towards School Staff Wellbeing’, je založená na konzultáciách so zamestnancami škôl. Zahŕňa sériu častí podporujúcich rozmýšľanie o rôznych témach, ktorá dáva návod na to, akým spôsobom môžu byť zamestnanci podporovaní k otvoreným rozhovorom o wellbeingu. Témy sú nasledovné:

 • Kultúra a etika
 • Dostupnosť podpory
 • Práca s deťmi, ktoré vyžadujú podporu
 • Pracovný nápor a work-life rovnováha
 • Včlenenie wellbeingu zamestnancov do práce
 • Monitorovanie wellbeingu zamestnancov

Zdroj: Thinking about accessing staff support. From Ten Steps Towards School Staff Wellbeing. 

 

Akcia

Ten Steps Towards School Staff Wellbeing tiež uvádza osnovu otázok, ktoré slúžia na zisťovanie odpovedí od zamestnancov škôl.  Je vhodné brať ich do úvahy pri príprave aktivít pre zamestnancov, napríklad:

 • Existuje medzi zamestnancami líder, ktorý je zodpovedný za koordináciu celoškolského prístupu k duševnému zdraviu zamestnancov a ktorý sa stará o to, aby sa naň nezabudlo?
 • Ako podporuje kultúra školy otvorenosť pri témach duševného zdravia a bezproblémové zdieľanie obáv zamestnancov?
 • Existujú príležitosti pre supervíziu s cieľom pomôcť zamestnancom k sebavedomiu ohľadom spôsobu, akým podporujú žiakov a študentov, ktorí zažívajú komplexné problémy?

 

Začlenenie plánu

Ak existujú konkrétne plány, je dôležité, aby sa tieto plány stali súčasťou kultúry školy. Je to možné dosiahnuť napríklad nasledovnými spôsobmi:

 • Ak existuje stratégia rozvoja duševného zdravia, doplňte do nej duševné zdravie a wellbeing zamestnancov
 • Organizujte pravidelné stretnutia na tému wellbeingu zamestnancov a diskutujte o témach uvedených vyššie, ktoré podnecujú k rozmýšľaniu
 • Zhromažďujte a zaznamenávajte výsledky takýchto stretnutí a identifikujte praktické kroky, ktoré z nich vyplývajú
 • Začleňte konkrétne kroky do strategického plánovania školy.

 

Zdroje priamo od autorov:

Claire Ely speaks about the importance of school staff looking after their own wellbeing, and how senior leaders can support this.

Supporting Staff Wellbeing in Schools

This booklet has been developed with our mental health experts, and aims to give school staff and Senior Leadership Teams some simple guidance and good practical examples where schools have successfully implemented wellbeing strategies.

Ten Steps Towards School Staff Wellbeing

This resource is based on the views of school staff who participated through our Schools in Mind and our Teacher Tapp survey. It provides some helpful materials and encourages schools to reflect that if they want to make a success of promoting children’s mental health, this can only be achieved by giving the staff wellbeing the consideration it deserves.

Education Support Helpline

The charity for the education workforce offers free, confidential help and support to school staff and run a helpline 08000 562 561.

Case Study

Golden Week

One Degree Academy in London dedicate one week per year to staff wellbeing.

Wellbeing working party

A voluntary group of staff from all teams at Meadow High School identified that they wanted greater involvement in decision making processes, so working parties were set up.