Vyškolte učiteľov a zamestnancov o ich úlohe pri formovaní duševného zdravia študentov

Na tejto stránke nájdete nasledovné informácie:

  • ako identifikovať potreby vzdelávania
  • zdroje na tréningy zadarmo

 

Kontext

Tvorba a budovanie celoškolského prístupu k duševnému zdraviu a wellbeingu je zásadným kultúrnym posunom pre mnohé školy. Prieskumy ukazujú, že zamestnanci vítajú svoje nové zodpovednosti a roly týkajúce sa propagácie duševného zdravia v škole ale zároveň sa v nich cítia neisto. Tréning a rozvoj hrajú dôležitú úlohu v motivovaní zamestnancov, aby prijali novú kultúru.

Napriek malým rozpočtom škôl, 29% učiteľov základných škôl a 34% učiteľov druhého stupňa základných škôl v Británii uviedlo, že mali príležitosť nechať sa vyškoliť ohľadom príznakov problémov s duševným zdravím žiakov a študentov. V Británii mnohé organizácie poskytujú kvalitné školenia zadarmo.

Na Slovensku máme od stavu v Británii ďaleko. Veríme však, že Koalícia škôl za duševné zdravie začne podobne ako medzi firmami začala kultúrnu zmenu Koalícia firiem za duševné zdravie, zmenu paradigmy školstva tak, aby produkovalo nielen vzdelaných, ale aj duševne vyspelých a zrelých ľudí, ktorí budú rozumieť svetu okolo seba, niesť zodpovednosť za vlastné činy a budú sa správať zodpovedne voči sebe aj voči ostatným, pričom si v živote užijú aj toľko potrebnú srandu. Liga bude pracovať na tom, aby mnohé tréningy podobné tým z Anna Freud Centra pre Deti a Rodiny lokalizovala do slovenčiny a na slovenské reálie.

 

Identifikácia tréningových potrieb

Tréning je najúčinnejší, ak presne pokrýva potrebu. Integorvaný celoškolský prístup a stratégia rozvoja duševného zdravia a wellbeingu by mohla kombinovať dáta zistené prieskumom u zamestnancov a prieskumom u žiakov s cieľom identifikovať potreby, jasnú stratégiu školy, ako situáciu zlepšiť a ako zistené potreby naplniť, a samozrejme určiť tréningový plán, ako ich aj naplniť a zrealizovať.

Tréningy nie sú len pre učiteľov. Všetci zamestnanci školy – od amdinisratívnych pracovníkov, cez vychovávateľov až po riaditeľa a kuchárov sú všetci súčasťou  jednotnej kultúry, ktorej cieľom je wellbeing a duševné zdravie. Anna Freud Centrum vytvorilo krátke animované videá.

 

INSET tréningy

Set aside time on induction or INSET days for all staff (not just teachers) to use the CARE resources alongside school policies and procedures so that they can discuss their role in promoting mental health.

Many organisations and consultancies, including the Anna Freud Centre, offer training on mental health and wellbeing to schools and colleges.

When holding or commissioning training, it is useful to think about the following:

  • Is the training you’re looking to offer a more general introductory training that could be appropriate for all staff, perhaps as part of an INSET day?
  • Is the training more specialist, suitable for staff in a specific role?
  • Who is best placed to deliver the training – for example can it be delivered by an internal member of staff or would it be better delivered by an external expert?
  • What is the best format to deliver your training?
  • Is the training provider an expert in their field? Can you see previous feedback examples from the training?

Ďalšie zdroje priamo od autorov:

Taking CARE to promote mental health in schools and colleges animation

Schools in Mind Trainings

Training in mental health skills and approaches can be of huge value to school and college staff. The Centre’s Schools in Mind team can provide tailored training and workshops to all staff including senior leaders, teaching and support staff.

Schools in Mind Expert Advice and Guidance videos

These Schools in Mind videos can be incorporated into staff training or INSET days to support awareness and understanding of mental health concerns.

MindEd

MindEd is a free educational resource on children and young people’s mental health for all adults. There are a series of modules to choose from and these can be incorporated into staff training or INSET days.

Mental Health at Work

This website was curated by Mind, supported by The Royal Foundation. It is a first stop to find documents, guides, tips, videos, courses, podcasts, templates and information from key organisations across the UK, all aimed at helping individuals and organisations get to grips with workplace mental health.

Mentally Healthy Schools

Anna Freud Centre’s Mentally Healthy Schools site includes information about supporting staff wellbeing for primary school staff.