Vytvorte peer-to-peer program

Na tejto stránke sa dozviete nasledovné informácie:

  • typy peer podpory a iniciatív založených na peer podpore
  • základné princípy, ktoré pomôžu spoluvytvárať peer podporné programy

 

Kontext

Peer podporné schémy môžu mať veľký rozsah pozitívnych dopadov na deti. Tiež vieme, že niektoré deti ľahšie komunikujú so svojimi rovesníkmi ako s dospelými.

Prijatie celoškolského prístupu k duševnému zdraviu a wellbeingu znamená, že je potrebné uistiť sa o tom, že všetci členovia komunity okolo školy môžu plniť svoju úlohu pri promovaní duševného zdravia a že je rastúci záujem o tvorbu iniciatív založených na peer-to-peer podpore – najmä programov, ktoré sa zameriavali na dostupnosť pomoci a podpory duševného zdravia predtým.

Školy sú ideálne prostredia pre vytvorenie peer podpornej skupiny. „Peer podpora“ je dáždnikový pojem, ktorý zahŕňa širokú škálu intervencií a prístupov, vrátane peer mentoringu, coachingu, počúvania, mediácie aj poradenstva, partnerstva a kamarátstva. Prístupy môžu byť pomerne špecifické a rôznorodé, avšak vždy zahŕňajú nasledovné tri časti:

  • Deti a mladí ľudia si navzájom pomáhajú a podporujú sa
  • Podpora existuje v štrukturovanej a plánovanej forme
  • Podporovatelia sú vycvičení na plnenie svojej úlohy

 

5 zásadných princípov pre tvorbu peer podporných programov

Zriadenie peer podporného programu môže byť efektívnou cestou ako podporiť žiakov a študentov, ktorých duševné zdravie vyžaduje podporu a zároveň umožňuje študentom, ktorí peer podporu ostatným poskytujú, priniesť a riešiť témy, s ktorými sa stretnú.

Peer podporné programy môžu byť relatívne rozličné v závislosti od prostredia a nastavenia. Avšak nasledovné zásady pomôžu školám spoluvytvoriť a spoločne zrealizovať peer podporný program, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám:

  1. Pracujte tam, kde sa zdržiavajú mladí ľudia: buďte kreatívni v tom, ako vtiahnete mladých ľudí do diania – napríklad cez šport.
  2. Zaangažujte správnych ľudí: starostlivo zvážte, ktorého mentora angažujete a koho bude mentorovať. Angažovali ste mladých ľudí, ktorí majú schopnosť ďalej ovplyvňovať deti aj komunitu celej školy?
  3. Zamerajte sa na vzťahy: budujte s mentormi dôveru, aby ste ich podporovali v tom, aby rozvinuli svoje vlastné zručnosti na budovanie dôverných kvalitných vzťahov s ostatnými.
  4. Podporte zodpovednosť mladých ľudí: spolupracujte, spoločne tvorbe, vymýšľajte, produkujte a vytvárajte samotný program tak, aby samotní žiaci a študenti mali vlastníctva programu, aby to bolo aj ich dielo.
  5. Zachovajte bezpečia a udržte si hranice: dajte si záležať na tom, aby mentori boli adekvátne vyškolení a supervidovaní, aby sa cítili bezpečne a aby cítili podporu.

 

Pre inšpiráciu pozrite na program Working Together kotrý popisuje, ako ešte viac žiakov, študentov, učiteľov, rodičov aj ostatných členov komunity zaangažovať do diania.

Zdroje priamo od autorov:

Peer Support for Children and Young People’s Mental Health and Emotional Wellbeing resources

The Anna Freud Centre delivered a DfE-funded programme that trained 89 schools, colleges and community organisations in refining or developing a peer mentoring programme aimed at supporting children and young people’s mental health and emotional wellbeing.

The programme developed and piloted a freely available toolkit to support schools and colleges in setting up their own mental health and emotional wellbeing peer support programmes. It is accompanied by online training modules and presentation slides, resources for mentors aged 10–13, resources for mentors aged 14 plus, and an independent evaluation report on the pilot.

Introduction to Peer Support

Different Types of Peer Support

Case Study

Peer Support Programme – Copthorne Primary School

Copthorne Primary School in Bradford attended a two-day training session run by the Anna Freud Centre and used the resources to implement a peer support programme in their setting.