08. 08. 2016 Zbierky

Prosíme, pomôžte deťom

Každoročne robí naše združenie tábory pre deti z našej / pedopsychiatrickej ambulancie. Od roku 1989, kedy bol prvý tábor sme prešli dobrú polovicu Slovenska, pretáborovali stovky detí a ako skoro jediní aj rodičov detí. Tábory mnohým dali veľa, veľa detí bez liekov zvládlo každodenné fungovanie, dnes má za sebou ukončené školy, mnohí už majú svoje rodiny, nemajú problémy. Tí, ktorých poruchy sú celoživotné sa naučili riešiť problémy, boli zaradení do riadneho života, naučili sa, že aj keď majú problém majú okolo seba priateľov, nikto ich neposiela za dvere, majú okolo seba ľudí, ktorí ich prijali takých ako sú. Niektoré veci sa nepodarili, Dominik a Miško nám umreli, žiaľ život hrá aj krutú hru, Matúša vrátili do detského domova, aj odtiaľ píše, chcel by ísť na tábor…Vždy som sa snažila, aby tábory neboli statické.

Naše tábory boli vždy aj poznávacie, snažila som sa, aby deti spoznali Slovensko, aby sme mali rôznorodé činnosti od svitu do tmy. Teda aj náklady na tábor boli vyššie, okrem stravy, ubytovania bolo potrebné platiť vstupy na hrady, do jaskýň, lanovky, vleky, rôzne akcie, prednášky, besedy. Najväčšou položkou býva doprava, prešli sme tisícky kilometrov, chceli sme vidieť čo najviac.

Vzhľadom na to, že naše deti skoro nikdy nie sú solventné, rok čo rok prosím známych, priateľov o sponzorskú pomoc. Naše deti užívajú lieky, rodičia sú doma na opatrovateľských príspevkoch, nemôžu pracovať, starostlivosť, terapie detí sú finančne nákladné. Preto Vás aj touto cestou chcem poprosiť o sponzorskú pomoc pre náš tábor, uvítame čokoľvek, veľmi túžim, aby som stretla človeka, čo by nám pomohol s dopravou. Tábor sa bude konať od 12.8 do 20.8.2016 v Malom Lipníku. Ubytovanie – 10€ jedna noc, strava 15€ celodenná réžia. Okrem toho máme v pláne návštevu hradu Stará Ľubovňa, Červený kláštor, splav na pltiach, do Lesnice, splav. Cena za desať dní sa tak značne navýši. Prosím teda každého, kto nám vie nejako pomôcť, aby pomohol.

OZ DOMINIK-5030148148/0900
IBAN -SK 9509000000005030148148

ďakujem,

detská psychiatrička z Košíc, MUDr. Terézia Rosenbergerová,

dlhoročná spolupracovníčka Ligy za duševné zdravie