23. 08. 2021 Nezaradené

Riadenie zmeny

Tu nájdete kroky, ktoré je potrebné urobiť na to, aby zmena kultúry vovnútri školy vôbec mala šancu na úspech a aby sa veci rozpohybovali.

naspäť na 5 krokov pre transformáciu škôl

1. Pripravte sa na zmenu

Ako vytvoriť celoškolský prístup k duševnému zdraviu.

2. Vytvorte robustnú a kvalitnú stratégiu popisujúcu nástroje na zlepšenie duševného zdravia

I keď to nie je povinné, je veľmi dôležité vytvoriť špecifickú stratégiu ako začleniť duševné zdravie do vašich vzdelávacích plánov.

3. Preukážte svoje odhodlanie stať sa duševne zdravou školou

Je dôležité jasne a zrozumiteľne komunikovať, aké kroky budete robiť s akými cieľmi krížom cez celé prostredie vašej školy, aké zdroje na zmenu máte vyčlenené, čo tým sledujete a aký dopad tieto aktivity budú mať.

4. Komunikujte o možnej pomoci a oboznámte s ňou jednoducho a zrozumiteľne zriaďovateľa, žiakov, študentov, učiteľov aj rodičov

Tým, že viditeľne označíte, kde je možné nájsť odbornú pomoc, sprístupníte komunitné alebo iné služby žiakom a učiteľom, ale zabezpečíte, aby ostatní rozumeli, o čom hovoríte a ako to potenciálne presahuje do vašich vzdelávacích plánov.