19. 04. 2016 Nezaradené

Rodinná konštelácia 3 _ Manželstvo uzavreté v nebi

O významnej úlohe poradia narodenia a pohlavia detí, ktoré sa postupne v rodine narodia sme vás oboznámili v predchádzajúcich dvoch pokračovaniach. Uviedli sme 8 základných súrodeneckých zostáv – dôležitých pre vytvorenie“ horoskopu vlastnej rodinnej pozície“ Dôležité je však vedieť využiť poznanie rodinnej pozície pre svoju partnerskú rolu.

Pri výbere partnera a zakladaní rodiny je veľmi dôležité uvedomiť si svoju pozíciu v rodinnej konštelácii. Ani nie preto, aby sme chodili svetom a hľadali toho, kto sa k nám hodí podľa tohto metra ,ale aby sme sa lepšie zorientovali v našom novom vzťahu keď sa nám podarí zamilovať sa a uzavrieť manželstvo. Neexistuje vzťah, v ktorom by malo poradie narodenia väčší vplyv ako v manželstve. Už pri stručných charakteristikách jednotlivých pozícií sme pri niektorých uviedli najlepšieho partnera. Je to komplementárna voľba, ktorej princípom je vzájomné dopĺňanie základných charakteristík a skúseností obidvoch partnerov na základnej podobnosti ich rodinnej konštelácie. Je teda jasné, že k najstaršej sestre brata alebo bratov sa hodí mladší brat sestry. K staršiemu bratovi sestry zasa mladšia sestra brata. Nie je celkom jednoznačné v prípade sestier alebo bratov ,ale možno to prijať ako princíp, že starší súrodenci vychádzajú lepšie s mladšími a naopak. V prípade že partner vyrástol len s jedným pohlavím, nebude tomu druhému nikdy dobre rozumieť. V partnerskom vzťahu je vždy potrebné väčšia trpezlivosť s bratmi bratov a sestrami sestier .Z našich poradenských pracovísk dobre poznáme najmä dva typy partnerstiev, ktoré majú značné problémy: dvaja starší súrodenci a dvaja najmladší súrodenci. Títo dvaja sa pomerne často stretnú a zamilujú, pretože si podobní a dobre si rozumejú. Pre manželstvo však nie je dôležité, aby sa partneri vedeli navzájom identifikovať, ale dôležitá je ich interakcia, čiže dobrá spolupráca, kooperácia a pocit blízkosti. A to dáva iba komplementárna pozícia v rodine.

Dvaja najstarší súrodenci

Keď si uvedomíme ich charakteristiky, nemôžeme sa diviť, že na seba rýchlo narazia v obojstrannej snahe viesť, rozhodovať, niesť zodpovednosť, rozkazovať.Za chvíľu sú

z toho hádky o všetko .Môže z nich dobre fungujúce manželstvo, ak si svoje dispozície včas a plne uvedomia, rozdelia si sféry vplyvu, prestanú usilovať o dokonalosť a celý život na svojom partnerstve pracujú.

Problém je komplikovanejší vtedy, ak ide o staršieho brata staršiu sestru sestry. Tu sa stretáva konflikt poradia aj konflikt pohlavia. Nielen, že sú obaja partneri z rovnakej pozície, navyše nemajú ani skúsenosť s druhým pohlavím. Nie je pre nich ľahké vytvoriť dobrý partnerský vzťah, iba ak sú geneticky mimoriadne šťastne obdarení povahovými vlastnosťami extrovertnej osobnosti /otvorenej, zameranej na vonkajší svet./

Dvaja najmladší súrodenci

Podobne sú veľkým problémom, najmä ak sú tiež mladšími súrodencami toho istého pohlavia: nikto nechce zodpovednosť, nikto nechce rozkazovať ,obaja sú kreatívni, zábavní, orientovaní na príjemné stránky života. Ako partnerom je im spolu vynikajúco, ale pre inštitúciu manželstva chýba niekto, kto by bol hlavou, rozhodoval by, robil poriadky. Sú to tie dvojice, ktoré trávia hodiny diskusiami na tému: ale mne je to jedno, ty rozhodni .A aby to nebolo jednoduché, občas sa niekto z nich zatne a na niečom trvá, tvrdohlavo, nerozumne a neústupčivo.

Takéto manželstvo je ako loď bez kormidelníka. Účastníci zvyčajne nevedia identifikovať zdroj svojich problémov. Pritom , keď má dvojica dosť trpezlivosti možno ju naučiť uspokojivej interakcii/vzájomnému pôsobeniu muža na ženu a ženy na muža./Zodpovednosť sa dá delegovať, povinnosti si možno rozdeliť. Nebýva to však jednorazová práca. Opakovane si musia pripomínať, o čo ide a čo sa s tým dá robiť. Ostatné dvojice sú o niečo jednoduchšie, pretože z nich môže byť problémom ich poradie, alebo iba pohlavie. Keď ide v partnerstve o problém o problém poradia, bývajú problémy v dominancii a submisivite , čiže kto bude hlavou a kto krkom rodiny.

Keďže už ani na Slovensku neplatí striktné rozdelenie rolí muža a ženy v rodine je spoločensky aj psychologicky prijateľné také riešenie, na akom je dvojica schopná sa dohodnúť. Dohody narážajú a naučené štruktúry osobností ,takže problémy s prispôsobením sa nespočívajú vo vôľovej oblasti. Nestačí chcieť, treba sa preučiť na nové vzorce správania, čo nie je ani pohodlné, ani príliš v zhode s milostným vzťahom. Najflexibilnejšie, čiže pružne a rýchlo sa prispôsobia ľudia zo stredných pozícií alebo takí, ktorí majú viacero súrodencov.

Problém pohlavia, čiže stretnutie partnerov, z ktorých aspoň jeden mal len súrodencov vlastného pohlavia, je vari ešte skrytejšou príčinou konfliktov. Keď má napríklad muž iba mladšieho brata, aj keď si vezme partnerku s pozíciou mladšej sestry, nebude presne vedieť ,čo sa od neho vlastne očakáva. Ide tu o problém obsahu partnerského spolužitia a vzájomného vzťahu. Aj takéto dvojice majú veľkú šancu zlepšiť svoje spolužitie cielenou prácou. Niekedy nestačí, keď si uvedomia o čo ide a riešenia sa ponúkajú samé. Aby sme pozitívne využili poznanie rodinnej pozície pre svoju partnerskú rolu, treba sa uvedomiť, čo máme a čo nám chýba. Niekedy stačí iba rozumieť tomu, prečo náš rodinný systém takto funguje a rozhodnúť sa či a ako ho môžeme ešte zlepšiť. Niekedy je veľkým uľahčením poznatok, že to, čo musí tolerovať nepochádza zo zlého úmyslu, ale z rodinnej pozície.

Navyše si treba uvedomiť, ako vediem svoje manželstvo, aký som partner, partnerka?

Dodržujem základné pravidlá, som milá, milý, viac sa chválim ako kritizujem, povzbudzujem, nosím kvetiny, pozývam na večeru, pýtam sa očakávania, počúvam, komunikujeme spolu..? Lebo poznanie rodinnej konštelácie zasadzujeme do tohto konkrétneho systému.

A v nabudúce sa budeme venovať očakávaniu ďalšieho dieťatka v rodine, príprave prvších detí na túto šťastnú udalosť, ako aj výchove všetkých detí v nových podmienkach. Zamyslíme sa aj nad problémami rodín, v ktorých rastú „moje deti, tvoje deti, naše deti.“

PhDr. Jolana Kusá