28. 05. 2021 Aktuality Nezaradené Správy

Rozhovor s Darinou Sedlákovou, členkou správnej rady Mental Health Europe

Aj ľudia s duševnými chorobami môžu byť pre spoločnosť užitoční

Mental Health Europe (MHE) zastupuje združenia aj jednotlivé osoby z celej Európy, ktoré poskytujú starostlivosť v oblasti duševného zdravia. Spolu formulujú odporúčania pre tvorcov politík, aby zabezpečili, že ľudia, ktorí trpia duševnými ochoreniami, nebudú diskriminovaní.

MUDr. Darina Sedláková, MPH, bola dvadsať rokov zástupkyňou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku a problematike duševného zdravia sa venuje dlhodobo. V roku 2000 stála aj pri zrode Ligy za duševné zdravie (LZDZ), ktorá ju v roku 2021 navrhla do Správnej rady MHE.

Na portáli Veda na dosah sa s ňou porozprávala redaktorka Galina Lishaková

MUDr. Darina Sedláková, MPH. Zdroj: Archív DS.

Okrem iného sme v Lige identifikovali 6 oblastí problémov, ktoré je potrebné riešiť:

  1. neexistuje komplexný program starostlivosti o duševné zdravie a duševné choroby.
  2. nie sú k dispozícii aktuálne a dôveryhodné epidemiologické dáta.
  3. ľudia sa neliečia, aj keď majú príznaky duševnej poruchy, pretože nevedia, že majú takúto poruchu alebo ju bagatelizujú – to vyplýva z nedostatočnej zdravotnej gramotnosti a skríningov.
  4. na druhej strane ak sa chcú liečiť, často nemajú kde alebo nie je dostupný potrebný špecialista.
  5. pre mnohých, ktorí absolvovali odborne a finančne náročnú liečbu v nemocnici, sa po prepustení nenájdu potrebné podporné psychosociálne služby.
  6. ľudia s duševnými poruchami majú problém začleniť sa do bežného života, pretože absentujú podporné a integračné služby.
Celý článok si môžete prečítať tu