03. 10. 2019 Duša a film

Rozšírenie cyklu Duša a Film 2019

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe usporadúva od októbra 2018 cyklus Duša a film. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o duševných poruchách a rôznych psychologických problémoch, o možnostiach, ako im predchádzať a ako ich možno liečiť. Veríme, že tematicky zamerané filmy s následnou diskusiou pomôžu znížiť stigmatizáciu, ktorú duševné ochorenia stále sprevádzajú. Diskusie sú určené nielen pre ľudí, ktorí trpia psychickými problémami (ročne navštívi psychiatrov na Slovensku 500 000 ľudí), a ich príbuzných, ale aj pre širokú verejnosť. Očakávame aj účasť študentov z rôznych pomáhajúcich profesií.

Filmy a následné diskusie sa konajú v Bratislave vždy v pondelok o 18.00 hod. v Kine Film Europe v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici. V prvej časti sa premieta film s problematikou z oblasti duševného zdravia (duševné ochorenia, rôzne psychologické problémy), v druhej časti s prítomnými divákmi diskutujú odborníci v danej problematike, a ak je to možné, aj niekto, kto má s problémom osobnú skúsenosť. Filmy vyberá skupina odborníkov, ktorí aj diskusie moderujú, v spolupráci s dramaturgmi vo Film Europe. Diskusia je zameraná na problém zobrazený vo filme a nediskutuje sa k filmu ako celku. Doteraz sa filmy premietali dva razy mesačne a diskusia sa nahrávala na videozáznam, ktorý je zverejnený na web stránke a FB ligy.

Od októbra 2019 cyklus Duša a film rozširujeme. Tvoriť ho budú 3 samostatné podcykly.

Prvý z nich pokračuje v doterajšom koncepte, ale pod novým názvom Duša a jej problémy (2x mesačne, vždy v druhý a štvrtý pondelok v mesiaci, moderujú striedavo psychiater Peter Breier, psychologička Hana Ševčíkova a liečebná pedagogička Zuzana Zimová).

Druhý podcyklus sme nazvali Duša a spoločnosť a bude sa zaoberať vplyvom spoločenských fenoménov na duševné zdravie spoločnosti a jednotlivcov (politika, negatívne, ale aj pozitívne javy v spoločnosti, raz mesačne , vždy v tretí pondelok v mesiaci). Cyklus bude moderovať spisovateľ Michal Hvorecký.

Tretím podcyklom bude rozbor filmov Ingmara Bergmana s názvom Duša a Bergman, ktorý budú raz mesačne (vždy v prvý pondelok v mesiaci) viesť filmová dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl – Tatárová a psychiater Jozef Hašto.

Keďže by sme chceli projekt sprístupniť aj širšiemu publiku na celom Slovensku, plánujeme streamovať diskusie z Bratislavy do kín v iných mestách, pričom by diváci prostredníctvom internetu mohli klásť diskutujúcim otázky.