13. 04. 2016 Správy

Šialený? No a! _ aj pre bratislavské školy

DSS Most realizuje svoj úspešný projekt “Šialený? No a!” zameraný na mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov, pre ktorých je otázka zmyslu života a vlastnej identity dôležitou témou. Mnohí mladiství už zažili aké to je, keď “duša vybočí z rovnováhy”.

DSS Most ponúka pre učiteľov bratislavských škôl zrealizovať v ich škole.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva – nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život. Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a jeho poruchách u mladých ľudí. Jadro projektu tvorí priame stretnutie študentov s ľuďmi, našimi klientmi, ktorí zažili duševnú poruchu. Osobné stretnutie robí zdanlivo nepochopiteľné pochopiteľnejším, odbúrava strach a predsudky.

Prostredníctvom projektu “Šialený? No a!” sa Dom sociálnych služieb – , n.o. zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami. Projekt je od 90-tych rokov úspešne etablovaný v Nemecku, kde ho realizuje organizácia Irrsinnig Menschlich e.V. a od začiatku tohto tisícročia aj v Českej republike organizáciou Fokus-Praha a na východnom Slovensku, kde ho do praxe zavádza občianske združenie Integra.

Projekt “Šialený? No a!” v stručnosti :

– trvá minimálne jeden školský deň (5-6 vyučovacích hodín)

– realizuje sa v škole

– je vhodný pre triedy, ale aj inak zložené skupiny

– môže byť vyžiadaný školami, skupinami, triedami

– pre školu finančne nenáročný – participuje len priestorom a ochotnými študentmi

http://www.dss-most.sk/projekt-pre-skoly-sialeny-no-a/

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na: Ing. Zuzana Zatloukalová,info@dss-most.sk, tel.číslo: 0911 404 656. Úspešne sme projekt zrealizovali pre bilingválne gymnázium CS Lewisa, BA, Gymnázium Matky Alexie, BA. Zatiaľ projekt realizujeme v rámci Bratislavy.

A čo povedali samotní študenti o Projekte “Šialený? No a!” :

“Uvedomil som si, že sa nás to (duševné poruchy) môže týkať viac ako si myslíme. Myslím si, že povedomie o týchto problémoch je nízke, ale veľmi dôležité.”

“Mám pocit, že lepšie rozumiem ľuďom s duševnými poruchami, mám k nim viac empatie a menej predsudkov. Už si nemyslím, že sú až tak iní od bežných ľudí a viac rozumiem čím prechádzajú.”

“Projekt mi priniesol nový pohľad na duševne chorých ľudí. Uvedomila som si, že títo ľudia môžu fungovať medzi nami a často o tom ani nevieme (mám priamu skúsenosť s kamarátkou, ktorá má depresie). Taktiež sme sa možno zdokonalili v kreativite a v kolektíve sme mali možnosť skúsiť spolu niečo nové ako tím.”

“Tým, že mňa psychické poruchy veľmi zaujímajú, tak som vďaka tomuto začala uvažovať, že by som to šla študovať a venovala sa tomu aj v budúcnosti. Vždy som sa o to zaujímala len tak povrchovo, ale teraz som si uvedomila, že takýchto ľudí je veľa a potrebujú pomoc.”

“Projekt mi priniesol väčšie porozumenie pre duševné choroby a ľudí, ktorí nimi trpia. Tiež som zmenil pohľad na druhých. Keď ich niečo trápi, netreba to brať na ľahkú váhu.”

“Dozvedel som sa z tých aktivít názory mojich spolužiakov. Aj keď s nimi chodím šesť rokov do tej istej triedy, veľmi sme sa o týchto témach nerozprávali, nebol na to priestor. Ale teraz sa to hodilo.”

Vaši MOSTáci, admin: Zuzana Zatloukalová

DSS Most: Podporujeme a podnecujeme ľudí s duševnou poruchou prostredníctvom športu, aby sa stretávali nielen medzi sebou ale aj s inými ľuďmi, spoznávali nové veci vo svojom okolí a zažili aj príjemnú zábavu spojenú s pohybom. Darí sa nám to, aj vďaka Vám! Viac.