27. 03. 2017 Čo pre vás robíme Správy

Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie 2017

24. marca 2017 sa konal každoročný slávnostný večer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom Liga odovzdala Ceny Ligy za duševné zdravie dvom dámam: p.MUDr.Marcele Barovej a p.Eve Dzurjaníkovej. Za médiá dostalo cenu Radio Regina. Ďakujeme všetkým, ktorí robia ťažkú a neviditeľnú prácu v oblasti duševného zdravia. Táto časť nášho zdravia je na Slovensku stále nedostatočne podporovaná štátnymi inštitúciami.