17. 04. 2018 Podujatia

Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie SR 2018

V utorok 17.4. 2018 o 17:00 sa uskutoční Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie SR, na ktorom Ligy udelí ceny za prínos v oblasti duševného zdravia.

Ceny sa každoročne udeľujú v kategóriách pre jednotlivca, združenie a médiá. Tento rok Liga udelí na základe rozhodnutia Správnej rady špeciálnu cenu za mimoriadny osobnostný vklad na poli starostlivosti o duševné zdravie.

Koncert sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vystúpi na ňom šansónová diva Janka Hubinská, moderovať ho bude skvelý herec Juraj Rašla a ako výnimočného hosťa privítame emeritného biskupa Roberta Bezáka.