07. 04. 2016 Správy

Sme nominovaní

Zdravie a šťastie sú najdôležitejšie životné hodnoty pre každého z nás, ako aj pre celú spoločnosť. Takisto sú to hodnoty, ktoré na prvom mieste chceme dopriať svojim deťom. Učíme ich však ako byť zdravé a šťastné? Často to ani sami nevieme. Taktiež škola, ktorá naše deti pripravuje do života v mnohých oblastiach, ich nepripravuje systematicky na to, ako si udržať dobré duševné zdravie a ako byť šťastný a spokojný.

Tieto znalosti a zručnosti sú v dnešnej dobe o to dôležitejšie, že je to doba náročná na obrovský prísun informácií a potrebu ich spracovávania, doba s veľkými nárokmi na výkon, doba vystavujúca medziľudské vzťahy, hodnoty a samotnú psychiku každého jednotlivca veľkej záťaži a skúške.

Program Zippyho kamaráti však práve túto spomínanú chýbajúcu medzeru vo vzdelávaní preklenuje. Je to podrobne prepracovaný program, ktorý deti v ranom školskom veku naučí, ako spracovávať emócie, ako riešiť konfliktné a záťažové situácie bez ujmy na psychike, ako sa vyrovnávať s nárokmi, ktoré život prináša.

Program bol vyvinutý už takmer pred 20 rokmi vo Veľkej Británii na základe medzinárodného podnetu na zníženie samovražednosti u mladých ľudí. Odvtedy sa realizuje už v 30 krajinách sveta a prináša skvelé výsledky (overené vedeckou evaluáciou) v emocionálnom, psychickom a celkovo sociálnom vyzbrojení detí do celého ďalšieho života. Program Zippyho kamaráti pomáha tvoriť zdravšiu a lepšiu spoločnosť. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo tento program priniesť na Slovensko a robíme všetko pre jeho rozšírenie do čo najväčšieho počtu slovenských škôl.