16. 04. 2023 Aktuality Čo pre vás robíme

Sme v európskom konzorciu Mentality-Zavádzanie postupov kvality duševného zdravia

Projekt MENTALITY – Zavádzanie postupov kvality duševného zdravia

MENTALITY je projekt, ktorý bude riadiť zavedené európske postupy zamerané na detizdravotníckych a iných pracovníkovľudí s už existujúcimi problémami duševného zdravia a psychosociálnymi problémamiodídencovmigrantov a poskytovateľov služieb.

Projekt vytvorí cestu pre úspešný a udržateľný prenos a prispôsobenie postupov v zúčastnených krajinách, ktoré povedú aj k rozšíreniu v jednotlivých krajinách a ďalšej budúcej implementácii v iných krajinách EÚ. Na podporu tohto procesu sa vyvinú a sprístupnia aktivity a materiály na budovanie kapacít. Zároveň sa uskutoční kampaň na zvyšovanie povedomia v celej EÚ s cieľom prekonať hlavnú prekážku podpory duševného zdravia: stigmu a diskrimináciu.

Viac informácií o projekte a o zapojení sa Ligy za duševné zdravie nájdete na stránke projektu.