29. 06. 2016 Správy

Smrť je súčasťou našich životov

V Lige pracuje Občianske združenie Kolobeh života, ktoré založila pred tromi rokmi Janka Pitková z Prešova. Venuje sa ľuďom, ktorým zomrel niekto veľmi blízky a jeho smrť kruto zasiahla do kvality života a do duševnej integrity.

Liga za duševné zdravie spolu s Kolobehom života zorganizovala „Pracovné stretnutie o smútení“ všetkých odborníkov, ktorí sa na Slovensku venujú téme smútenia a smútkového poradenstva. Včera privítala vo svojich priestoroch psychológov, psychiatrov, ľudí z pomáhajúcich profesií ako napr. z Plamienka, či ľudí, ktorí pracujú v hospicoch, a profesionálov z pohrebníckych služieb. Prizvali sme aj kolegyne z Prírodného pohrebníctva z Prahy, ktoré sa už roky venujú alternatívnym formám pochovávania. Všetci odborníci sa zhodli, že sa na poli starostlivosti o pozostalých robí veľmi málo a Liga za duševné zdravie sa bude snažiť v súlade s plánmi ministerstva zdravotníctva hľadať cesty, ako zlepšiť a nájsť nové formy práce s pozostalými. Mnohokrát sú to nezaopatrené deti, alebo celé rodiny, ktoré súrne potrebujú intervenciu. Liga plánuje aj Okrúhle stoly zverejňované na webstránke Ligy a ďalšie pracovné stretnutia odborníkov na smútkové poradenstvo na jeseň – v rámci jesennej destigmatizačenj kampane Ligy.