09. 05. 2023 Aktuality Čo pre vás robíme

Sociálne zručnosti pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie (Európsky projekt)

Vážený zdravotníci,
dovoľujeme si vás pozvať na online kurz,

Sociálne zručnosti pre zdravotníkov v oblasti duševného zdravia.

Komplikácie v oblasti duševného zdravia patria k najväčším výzvam súčasnosti. Zhoršenie duševného zdravia vo všeobecnej populácii citeľne zaťažuje aj systém zdravotnej starostlivosti, a to na všetkých jej úrovniach. Časť tejto záťaže je možné zmierniť správne nastavenou komunikáciou a základnou orientáciou v problematike.

Preto Liga za duševné zdravie v spolupráci s Prof. MUDr. Alexandrou Bražinovou, PhD., MPH, MUDr. Máriou Matisovou a PhDr. Jolanou Kusou pripravila program celoživotného vzdelávania sociálnych zručností pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie.

Absolvent bude po ukončení kurzu schopný rozpoznať a pomenovať jednotlivé emocionálne stavy u seba aj u druhého človeka, bude schopný efektívne komunikovať, t.j. počúvať, kriticky vyhodnotiť získanú informáciu a vysloviť svoj názor. Ďalej bude schopný nadväzovať a udržiavať medziľudské vzťahy, predchádzať konfliktom či mediovať ich ukončenie. Absolvent bude schopný lepšie zvládať záťažové situácie a byť pripravený aj na krízové riešenia.

Kurz obsahuje tri online moduly, ktoré sú určené na samoštúdium a následne ku každému modulu prebehne živý webinár s lektorkami s obmedzeným počtom účastníkov. Autorky kurzov budú postupne sprevádzať témami duševného zdravia, poskytnú prehľad najčastejších duševných porúch a predstavia najdôležitejšie sociálne a komunikačné zručnosti, ktoré môžu zdravotníckym pracovníkom pomôcť v práci s takýmto pacientom. Po úspešnom absolvovaní obdrží každý účastník originálny certifikát vydaný Ligou za duševné zdravie.

Tento vzdelávací program je plne hradený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Ľudské zdroje, a preto je pre všetkých účastníkov bezplatný. Stačí, ak sa zaregistrujete cez tento link: online registrácia.

Následne budeme kontaktovať všetkých zaregistrovaných záujemcov e-mailom a poskytneme im prístupy ku kurzom a termíny živých webinárov.
Vzdelávanie bude prebiehať od júna 2023 do konca septembra 2023.

 

Pre viac informácií kliknite na stránku projektu