08. 09. 2015 Správy Zbierky

Sprievodné akcie k Zbierke DNI NEZÁBUDIEK 2015

Liga za duševné zdravie organizuje každoročne destigmatizačnú kampaň a v tohtoročnej kampani vyzýva aby sme sa rozprávali o svojom duševnom zdraví s našimi priateľmi. V rámci sprievodných podujatí organizuje upútavací happening v Auparku, výstavu výtvarných diel autora so skúsenosťou s duševnou poruchou v Lige, projekty pre deti a tínedžerov, vzdelávacie aktivity na zvýšenie právneho povedomia pre občianske združenia a deň otvorených dverí v ambulanciách psychiatrov v čase Svetového dňa duševného zdravia 10. októbra.

15. septembra 2015 HAPPENING

od 15,oo do 18,oo v Auparku v Bratislave

v Auparku sa bude konať upútavací happening v utorok 15.9.2015 od 15,oo do 18,oo, kde bude spievať Sima Martausová, Katka Feldeková a moderovať budú Dado Nagy a Zuza Martinková. Akcia bude deň pred vypuknutím celoslovenskej Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2015 a na svojom pódiu uvíta významných hostí – psychológov, psychiatrov a umelcov, ktorí sa budú vyjadrovať na témy dôležitosti duševného zdravia a nutnosti o svojich pocitoch hovoriť.

17. septembra 2015 Výstava

o 17,oo v Galérii Ligy za duševné zdravie v Bratislave

V Lige za duševné zdravie sa bude konať výstava Roberta Kačánka v rámci cyklu výstav ART BRUT, ktoré predstavujú aj vo svete veľmi cenené umenie ľudí bez umeleckého vzdelania. Róbert Kačánek príde svojim divákom porozprávať vlastné originálne vysvetlenie svojej tvorby. Vernisáž výstavy sa uskutoční: 17. septembra 2015 o 17:00 na Ševčenkovej ul. 21 v Bratislave v priestoroch Ligy za duševné zdravie. Kurátorská koncepcia: Naďa Kančevová, Vlado Kordoš.

Zippyho kamaráti

projekt pre emocionálne zdravie detí

Liga realizuje projekt na zvýšenie sociálnych zručností pre malé deti Zippyho kamaráti a podáva jeho akreditáciu na MŠ SR. Program pre emocionálne zdravie detí Zippyho kamaráti pokračuje tretím ročníkom vďaka podpore Nadácie Orange, školí nadšených učiteľov malých prváčikov a učí deti zvládať záťažové situácie. Projekt pokračuje od októbra ďalšími školeniami učiteľov.

1.októbra 2015 Tlačová konferencia

ku Dňu otvorených dverí

Liga za duševné zdravie organizuje už druhý rok akciu s názvom Deň otvorených dverí, počas ktorej môžu ľudia prísť za psychiatrom a skúsiť sa bez obáv opýtať na čokoľvek, na čo sa inak opýtať boja alebo hanbia. Na TK oznámime zoznam psychiatrických ambulancií a vybraných miest na Slovensku, ktoré sa do akcie zapojili.

10. októbra 2015 Deň otvorených dverí

v psychiatrických ambulanciách

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Liga za duševné zdravie v spolupráci so spoločnosťou Servier organizuje Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu občania navštíviť psychiatrickú ambulanciu u vybraných lekárov a počas ordinačných hodín sa porozprávať s odborníkom na duševné zdravie celkom laicky, bez strachu a akýchkoľvek predsudkov. Lekári budú pripravení na otázky každého druhu. Snahou je znížiť strach a sprevádzajúce predsudky voči duševným poruchám a ľuďom s duševnými poruchami.