11. 10. 2012 Zbierky

Sprievodné akcie počas informačnej kampane a Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2012

Sprievodné akcie členských združení Ligy za duševné zdravie SR a členských združení ODOS (Otvorme dvere – otvorme srdcia) počas informačnej kampane a Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2012

Košice – Regionálne združenie ODOS (ROZ ODOS Košice)

1. 10. – Lekárska fakulta Košice: Deň otvorených dverí v regionálnej pobočke ODOS

– Knižnica Boccacio, Hlavná 70, Košice (pri Dóme) – Diskusia so študentmi psychologickej fakulty, lekárskej fakulty a verejnosťou – Téma: „Destigmatizácia duševných porúch a ľudí, ktorí nimi trpia“

OZ Radosť (prevádzkuje Rehabilitačné stredisko, Bauerova 1)

10. o 15,00 hod., Sídlisko KVP Košice – Diskusia so študentmi stredných škôl a verejnosťou – Téma: duševné zdravie a prevencia duševných porúch

Michalovce – Integra, o.z.

1.- 19. 10. Galéria zemplínskeho osvetového strediska Michalovce – Výstava výtvarných a remeselných výrobkov ľudí s duševnou poruchou

Považská Bystrica – OZ Zdravá duša

1. 10. – NsP – Oddelenie psychiatrie Deň otvorených dverí – Prezentácia výrobkov tvorivej dielne združenia Zdravá duša

Kino Mier (centrum mesta) Prednáška pre verejnosť na tému duševné zdravie detí – (detská psychiatrička MUDr. Žiačiková)

Žilina – OZ Mozaika

10. – 14. 09. – Makovického dom Žilina – Výstava drobných výrobkov združenia

Banská Bystrica – OZ Sanare

10. – 13. 10. – Európa shoping center, Banská Bystrica – Poradenstvo psychológov, Diskusia na tému Terapia duševných chorôb a resocializácia ľudí s duševnou poruchou

Organizátor: Oz Sanare spolu s združením príbuzných anonymných alkoholikov a CPPPaP

Bratislava – OZ Krídla

1. 10. – Krídla, Partizánska 2, Bratislava – Deň otvorených dverí Rehabilitačného strediska Krídla, výstava výrobkov klientovstrediska

Zvolen – OZ Delfín

10. 10. Okružná 137 Zvolen, Stretnutie rodičov a príbuzných klientov Rehabilitačného strediska prevádzkovaného OZ Delfín

Združenie Sofia, Bratislava

Združenie Sofia Bratislava zorganizuje v októbri v rámci kampane sériu hipoterapií v Petržalke pre členov združenia. V pondelok dňa 8.10.2012 o 17.00 h výmennú burzu šiat, kníh a vecí pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením v Cultuse pri OC Retro na Nevädzovej 4 v Bratislave. A bezplatné on-line konzultácie pre verejnosť zo sociálnej oblasti prostredníctvom web stránky združenia.

Občianske združenie „Šťastie si ty“, Závodníka 18, Prievidza

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, Prievidza

1. Verejná diskusia so študentmi Prednáška o duševných poruchách a o postavení človeka v spoločnosti, ktorý má psychiatrickú diagnózu. Zameriame sa hlavne na prevenciu duševného ochorenia. Vycestujeme do stredných škôl, ktoré sú v Prievidzi, v Handlovej a v Novákoch.

2. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Dňa 8.10.-pondelok, v klubových priestoroch OZ na Gorkého ul. 1 od 8:00- 13:00 hod. Toto stretnutie bude otvorené hlavne pre verejnosť. Takto sa ľudia môžu prísť pozrieť ako funguje naše OZ, čo na klubových stretnutiach robíme a od nás sa dozvedia, aké je postavenie nášho OZ v Prievidzi.

3. Výstava V dňoch od 1.10-15.10. v Integračno-Sociálnom Centre na ul. Závodníka č. 18 zorganizujeme výstavu ručných prác a výrobkov z arteterapie a ergoterapie pacientov zo stacionárneho oddelenia z nemocnice v Bojniciach. Ďalej tam umiestnime aj výrobky z tvorivej dielne členov OZ ŠŤASTIE SI TY. Táto výstava bude sprístupnená verejnosti podľa otváracích hodín ISC.

4. Ďalšia výstava bude inštalovaná v Bojnickej nemocnici v hlavnej budove. Táto aktivita bude realizovaná vďaka pacientom, ktorí budú svoje výrobky propagovať. Výstava bude prístupná od 10-12.10. od 8:00-12:00hod.

Pezinok – Kliniky v Psychiatrickej nemocnici p.Pinela, Diskusie s pacientmi na tému Duševné zdravie

O.Z. Most do duše, Vajanského 21, Prešov

Vystúpenie v Rádiu Prešov, článok v prešovskom Večerníku. Deň otvorených dverí spojený s prehliadkou, práca jedného nášho klienta Jožka, ktorý píše poviedky, zhudobnil si ich a vydal CD.

Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky (KZNE SR)

Zápis nových členov do Literárnej dielne Rozhľady (vedie poetka, spisovateľka a literárna kritička Bohuslava Vargová) a do Dielne tvorivého písania. Konkurz do Divadla poézie Rozhľady a Filmového štúdia KZNE SR. Prihlášky do 6. ročníka medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže Rozhľady – Bratislava 2012 . 09. 10. 2012. Kultúrne stredisko Krasňanská beseda, Kadnárova 19, Bratislava-Krasňany. 14,30-16,00 hod. Literárna dielňa Rozhľady.

MULTIKULTÚRA V NÁS (MvN), Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava

09. 10. 2012. Kultúrne stredisko Krasňanská beseda, Kadnárova 19, Bratislava-Krasňany. 16,00 -17,30 hod. Umelecká dielňa Rozhľady.